wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  Huurwaarborg

Laatste maanden huur niet betalen en verrekenen met huurwaarborg. Mag dat?

Sommige huurders vinden het een geniaal idee om de laatste maand huur of zelfs meerdere maanden huur niet te betalen en dan aan de verhuurder voor te stellen om dit te verrekenen met de huurwaarborg. Maar mag dit wel?

Waarvoor dient een waarborg?
Een huurwaarborg dient als bescherming van de verhuurder. Hij kan dit inroepen om financiŽle schade te dekken als de huurder zijn plichten niet nakomt bij het einde van de huurovereenkomst.

Door het niet betalen van de laatste maanden huur stel je jezelf als huurder in gebreke en kan de verhuurder vragen aan de vrederechter om het huurcontract te ontbinden en eventueel zelfs om een schadevergoeding vragen.

TIP: Speel als huurder dus niet zelf voor rechter en betaal sowieso ook de laatste maanden huur.

Wat kan je doen als huurder wanneer je denkt je waarborg ten onrechte kwijt te spelen?
In plaats van de laatste maanden huur niet te betalen, kan je best hťťl nauwkeurig de plaatsbeschrijving bij beŽindiging huurcontact opvolgen.

Wordt deze plaatsbeschrijving volgens jou niet correct opgemaakt, kan je je als vragende partij richten tot de vrederechter. Deze zal dan een deskundige aanduiden.

Als de verhuurder je kosten wenst aan te rekenen na deze laatste plaatsbeschrijving die niet ten laste zijn van jou als huurder of kosten omwille van mankementen of dergelijke die reeds aanwezig waren voor jouw huurcontract startte, kan je dit best aangetekend laten weten aan de verhuurder. Kom je alweer niet tot een gezamenlijke oplossing, dan dien je opnieuw naar de vrederechter te stappen.

Zolang je geen akkoord bereikt hebt over eventuele kosten/schade, geef je de waarborg niet vrij.

Wat kan je doen als verhuurder als de huurder de laatste maanden huur niet betaald?
Als verhuurder laat je je best niet intimideren door een huurder die het denkt sluw te spelen. Hou je vast aan je rechten en vraag, desnoods aangetekend om eerst de huurachterstand te storten om zo verder te kunnen gaan met het afronden van het huurcontract.

Lukt dit niet onderling, ga dan naar de vrederechter en vraag een verzoeningsprocedure. Deze procedure is gratis en kan zonder advocaat. Als ook de verzoeningsprocedure niet lukt, rest je enkel nog een gerechtelijke procedure.


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur