wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  Huurwaarborg

Hoe huurwaarborg terugkrijgen: Wanneer wordt een geblokkeerde rekening vrijgegeven?

Zo goed als alle huurcontracten bevatten een huurwaarborg en meestal staat deze op een geblokkeerde rekening bij een financiŽle instelling. Maar wanneer kan je de huurwaarborg terugkrijgen of mag deze rekening gedeblokkeerd worden?

Wanneer wordt een huurwaarborg vrijgeven?
Om een huurwaarborg vrij te geven zijn er twee belangrijke elementen die dienen voldaan zijn:

 • Einde huurcontract
  Een huurwaarborg kan niet voor het einde van een huurcontract vrijgegeven worden.
 • Alle verplichtingen van de huurder zijn nagekomen
  Meestal is dit na de plaatsbeschrijving bij einde huurcontract.

Er bestaat geen wettelijke termijn wanneer de huurwaarborg ten laatste dient vrijgegeven zijn. Probeer een 'redelijke' termijn overeen te komen. Maar hou zeker rekening met een wachttijd van 1 tot 3 maand na het einde van je huurcontract. Duurt het onnodig lang alvorens de huurwaarborg wordt vrijgegeven en er is geen lopend dispuut rond het einde van het huurcontract, kan je de verhuurder aangetekend aanmanen om de huurwaarborg vrij te geven.

TIP: verdeel de huurwaarborg correct aan de hand van de laatste plaatsbeschrijving. Voor de huurder betekend dit geen kosten aanvaarden die ten laste voor de verhuurder zijn en voor de verhuurder betekend dit niet compenseren met achterstallige huurgelden.

Hoe wordt een geblokkeerde rekening gedeblokkeerd of vrijgegeven?
Een financiŽle instelling mag de huurwaarborg slechts uitbetalen als de huurder en verhuurder een gezamenlijk akkoord kunnen voorleggen. Dit akkoord moet onderstaande items bevatten:

 1. Volledige naam + adres van de verhuurder(s)
 2. Volledige naam + adres van de huurder(s)
 3. Rekeningnummer waar de huurwaarborg op staat
 4. Ten gunste van wie de vrijgave gebeurt ( ten gunste van de huurder, ten gunste van de verhuurder of gedeeltelijke vrijgave ten gunste van de huurder of verhuurder ).
 5. Datum en plaats waar het akkoord is opgemaakt

TIP: Vele financiŽle instellingen hebben hun eigen formulieren ter vrijgave van een geblokkeerde rekening. Gebruik deze bij voorkeur.

Vrijgave huurwaarborg ingevolge gerechtelijke beslissing
Indien de vrijgave gebeurt ingevolge een gerechtelijke beslissing dient dit ook zo vermeld te worden op het akkoord en dient het eensluidend verklaard afschrift van het vonnis in bijlage geplaatst worden.


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur