wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  Huurwaarborg

Het principe van de huurwaarborg

Om de verhuurder in te dekken tegen verliezen zoals het niet betalen van huur of materiŽle schade aan de woning wordt er veelal een huurwaarborg vastgelegd in het huurcontract. Wat is het maximum aantal maanden huur van deze waarborg en hoe kan je een huurwaarborg samenstellen?

Is een huurwaarborg verplicht?
Neen, een waarborg betalen door de huurder is wettelijk niet verplicht maar het is vrij aan de verhuurder om dit in het contract op te nemen als vast onderdeel en verplichting. Om te vermijden dat de verhuurder een onredelijk hoge huurwaarborg vraagt ( de zogezegde contractuele vrijheid ), heeft de wet wel maximum bedragen vastgelegd voor huurcontracten die dienen als hoofdverblijfplaats van de huurder. De mogelijkheden om een waarborg vast te leggen zijn:

Geblokkeerde rekening op naam van de huurder
Dit is een rekening op naam van de huurder die 'geblokkeerd' staat. Een blokkering van de rekening betekend dat noch de huurder, noch de verhuurder zomaar geld van de rekening halen, geheel of gedeeltelijk, zonder de handtekening van de ander. Elke financiŽle instelling heeft haar eigen formulieren om een geblokkeerde rekening te openen of deze weer te 'deblokkeren'.
TIP: Alle inkomsten zoals interesten zijn ten voordele van de huurder
TIP: De huurder is vrij in zijn keuze van financiŽle instelling
TIP: De maximale waarborg bedraagt twee huurtermijnen

Bankwaarborg of bankgarantie
Hier wordt het bedrag van maximum 3 maand huur op een geblokkeerde rekening geplaatst door de financiŽle instelling waar het beroepsinkomen of vervangsinkomsten gestort wordt van de huurder. De huurder dient dan de huurwaarborg terug te betalen aan de financiŽle instelling in maandelijkse schijven en met een maximum looptijd van 3 jaar of de duur van de huurovereenkomst als deze korter is dan 3 jaar. Zolang de huurwaarborg niet volledig betaald is krijgt de huurder geen interesten op zijn geblokkeerde rekening maar dient hij ook geen intresten te betalen aan de bank voor de financiering.
TIP: De bank kan deze financiering niet weigeren aan de huurder. Ook al is de huurder niet kredietwaardig.

MateriŽle huurwaarborg
Bij deze vorm van waarborg worden er materiŽle zaken zoals juwelen of effecten als onderpand gegeven.
TIP: Bij deze waarborgvorm bestaat geen maximum beperking
TIP: Alle inkomsten zoals meerwaarde in verkoop zijn ten voordele van de huurder
TIP: Er kan gevraagd worden de materiŽle zaken in een kluis te bewaren zolang het huurcontract loopt

Borgbrief als waarborg
Uitzonderlijk kan men overeenkomen met de verhuurder dat de huurwaarborg niet betaald wordt maar dat een persoon borg staat voor eventuele verliezen van de verhuurder ( schade, niet betaalde huur, ... ) 
TIP: We raden iedereen af om dit soort borg te staan tegenover een ander persoon. Ook al is deze persoon een goede vriend of dichte familie!

Waarborg met tussenkomst van het OCMW
In dit geval zal het OCMW zijn die de waarborg regelt met de verhuurder of financiŽle instelling.
Zij kan dit doen door middel van een geblokkeerde rekening, bankgarantie of borgbrief.
Hier moet je wel kunnen aantonen dat je hulpbehoevend bent en dat de huurwaarborg noodzakelijk is.
Extra info omtrent betalen van huurwaarborg door OCMW


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur