wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  Huurprijs

huurindexatie: Indexatie van de huurprijs

Eťn maal per jaar mag de verhuurder de huurprijs aanpassen aan de hand van de gezondheidsindex. Alles over huurindexatie en de huurindex in dit artikel.

Voorwaarden tot  huurindicatie
Er zijn enkele voorwaarden waar je huurcontract moet aan voldoen alvorens de verhuurder een huurindexatie mag toepassen:

  • Huurcontract moet gesloten zijn na 28 februari 1991*
  • Huurcontracten van na 31 mei 1997 dienen schriftelijk te zijn

Ook als het huurcontract geen huurindicatie bevat kan en mag er steeds een huurindexatie gebeuren. Wens je deze als huurder te vermijden of als stel je als verhuurder de huurder vrij van indicatie, dient dit in het contract opgenomen zijn.

Tip aan de verhuurder: Vermeld geen huurindexatie in het huurcontract. Dan kan je later nog op elk moment beslissen om een huurindexatie toe te passen.

Tip aan de huurder: ook al staat er geen indexering hou je best rekening met een mogelijke indexatie.

*voor contracten van voor 28 februari 1991 dient de indexatie duidelijk door beide partijen voorzien zijn.

Hoe wordt de huur aangepast door een indexatie?
Een huuraanpassing naar de gezondheidsindex verloopt nooit automatisch. Deze dient schriftelijk ( best aangetekend of minstens met vraag tot antwoord via mail ) aangevraagd worden door de verhuurder op de verjaardagsdatum van het contract.

De indexatie gebeurt steeds ten vroegste na elk verloop van 12 maand na de aanvang van het huurcontract.

OPGELET: de aanvang van het huurcontract is belangrijk voor indexatie en niet de ondertekening ervan!

Wat bij te late indexering of geen indexering?
Als de verhuurder de huurder te laat verwittigt van de indexering of de verhuurder laat het na de huur te indexeren, mag de verhuurder maximaal 3 maand achterstallige huur vorderen. We maken het duidelijk aan de hand van enkele voorbeelden:

VOORBEELD 1
Aanvang huurcontract: mei 2011
Normale indexatie: mei 2012
Als de verhuurder echter pas in augustus 2012 een aangetekend schrijven verstuurt dient de huur enkel aangepast te worden voor juni, juli en augustus 2012. De indexatie van de maand mei vervalt dan voor de huurder.

VOORBEELD 2
Aanvang huurcontract: mei 2009
Normale indexatie: elke maand mei ( 2010, 2011 en 2012 )
Als de verhuurder pas in augustus 2012 een schrijven stuurt voor de indexatie van de huur, dient er enkel de achterstand van juni, juli en augustus 2012 betaald te worden.

Natuurlijk dient er bij elk voorbeeld vanaf de volgende maand ook steeds de aangepaste huurprijs betaald worden.

Hoe wordt de huurindex berekend?
Op zich is de formule die gebruikt wordt om de nieuwe huurprijs te bereken vrij eenvoudig.  Je dient slechts de initiŽle huurprijs te vermenigvuldigen met de nieuwe gezondheidsindex en daarna te delen door de gezondheidsindex bij aanvang van je contract.

Nieuwe huurprijs = ( huurprijs bij aanvang ) * nieuwe gezondheidsindex / initiŽle gezondheidsindex

Bereken je nieuwe huurprijs

OPGELET: Gebruik steeds de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan je contractaanvang. Gaat je contract in op 1 april 2009 dan telt de gezondheidsindex van maart.

Wat is de gezondheidsindex?
De gezondheidsindex is een index die men bekomt door enkele goederen of diensten uit de consumptieprijsindex te halen zoals alcoholische dranken en motorbrandstoffen.

De consumptieprijsindex op zich geeft de prijsontwikkeling weer van goederen en diensten die door gezinnen aangekocht worden. Deze index toont geen prijswaarde maar een schommeling tussen twee periodes.

Huurindexatie betwisten
Als de huurder deze indexatie betwist of niet wenst te betalen, dient de verhuurder binnen de 12 maand een rechtsvordering ( verzoeningsprocedure bij vrederechter ) in te dienen. Heeft deze rechtsvordering geen succes dan mag de verhuurder een gerechtelijke procedure opstarten.


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur