wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  Huurprijs

Herziening van de huurprijs: mag dat zomaar?

Tijdens de loop van het huurcontract is het mogelijk om de huurprijs aan te passen ( herzien ). Dit kan zowel een hogere als lagere huurprijs betekenen. Gelukkig zijn er enkele strenge voorwaarden verbonden aan deze herziening van de huurprijs.

Is een herziening van de huurprijs het zelfde als een indexering?
Neen, een herziening van de huurprijs is een uitzonderlijke gebeurtenis die harde bewijzen nodig heeft. Een indexering geld voor de meeste huurcontracten en is eerder een update van de huurprijs. Lees meer over indexering van de huurprijs

Waarom kan er een herziening van de huurprijs gebeuren?
Een herziening kan als er sprake is van een grote wijziging in waarde van het vastgoed. Dit kan door zowel interne aanpassingen als grote veranderingen in de buurt. Enkele voorbeelden:

  • De buurt is volledig opgewaardeerd en prijzen van omliggende woningen zijn verdubbeld;
  • De verhuurder heeft grote verbouwingen laten uitvoeren ( comfort ; energie ; … );
  • Er is een grote leegstand ontstaan in de buurt ( negatieve herziening );
  • Aanleggen van een drukke weg waar dit vroeger een woonwijk was;
  • ...

OPGELET: Een huurprijs herzien kan niet als de verbouwingen of verbeteringen aan de woning nodig waren om de woning leefbaar te krijgen of houden ( Artikel 2 – gehuurde goed moet beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid )

Welke voorwaarden dienen vervult te zijn?
Er zijn maar een beperkt aantal voorwaarden die een herziening van de huurprijs toelaten:

  1. De vragende partij ( huurder of verhuurder ) moet kunnen aantonen dat de huurwaarde op zijn minst 20% gestegen of gedaald is door nieuwe externe omstandigheden.
  2. Als het verbouwingen betreft van de verhuurder dient deze aan te tonen dat deze verbouwingen de huurwaarde van het pand met minstens 10% verhoogd heeft.

Kan enkel de verhuurder een herziening aanvragen?
Absoluut niet. Als je als huurder van mening bent dat de huurprijs niet meer overeen komt met de huidige omstandigheden kan je om een herziening naar beneden vragen. Let er wel op dat dit geen eenvoudige procedure is en dat meeste verhuurders weigerachtig zullen staan tegenover uw voorstel. Met andere woorden bereidt je jezelf best voor op een procedure bij de vrederechter.

Wanneer kan men een herziening van de huurprijs doen?
Een herziening kan enkel op het einde van elke driejarige periode ( contracten na 28 februari 1991 ). Om te vermijden dat een herziening als drukmiddel gebruikt wordt bij het einde van deze periode, dient de herziening aangevraagd te worden tussen de negende en zesde maand voor de einddatum.

Deze herziening kan opgenomen worden in een addendum ( bijlage ) van het bestaande huurcontract. Deze addendum dient ondertekend te zijn door beide partijen en moet ook geregistreerd worden.

Komen de huurder en verhuurder niet tot een akkoord kan de herziening voorgelegd worden bij de vrederechter.

Opgelet met een renovatiecontract
Wens je een renovatiecontract af te sluiten, laat je best ook opnemen dat de verhuurder afziet van een huuraanpassing.


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur