wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  Huurprijs

Huurwaarborgfonds Vlaanderen: oplossing voor huurachterstanden

Huurders en verhuurders hebben via het huurwaarborgfonds een extra kaart in de hand om huurachterstanden op een vlotte manier op te lossen. Zo voorkom je een dure en pijnlijke uitzetting en dus automatisch het einde van een huurcontract.

Wat houdt het huurwaarborgfonds in?
Door het betalen van 75 euro per huurcontract, kunnen zowel de huurder als verhuurder beroep doen op het huurwaarborgfonds als er huurachterstand optreedt.

De huurwaarborg dient enkel voor schade en kan tijdens een huurcontract niet opgenomen worden om huurachterstand weg te werken.

De verhuurder ontvangt de huurachterstand dan van het huurwaarborgfonds en de huurder dient, eventueel via afbetalingsplan, de huurachterstand te betalen aan het fonds.

Samenvatting:

  • Tot op heden is een aansluiting bij het huurwaarborgfonds niet verplicht.
  • De betaling van 75 euro per huurcontract is ten laste van de verhuurder
  • De tussenkomst van het waarborgfonds is maximaal 2.700 euro.
  • De afhandeling via het huurwaarborgfonds wordt geregeld door de vrederechter
  • De huurachterstand mag maximum 50% van de huur zijn per betaaltermijn

Opmerking
Het is voor beide partijen belangrijk om de huurachterstand zo laag mogelijk te houden en deze ook zo snel mogelijk aangezuiverd te zien.

Voordelen verhuurder?
Een gerechtelijke procedure tot uitzetting (en dus ook ontbinding van het huurcontract) is een moeizame en kostelijke oplossing. Via het huurwaarborgfonds kan je dan een huurachterstand opvangen zonder het huurcontract te moeten opzeggen of gerechtelijke stappen te ondernemen.

Aansluiten bij het huurwaarborgfonds is als verhuurder ook een veiligere en makkelijkere oplossing dan proberen tot een onderling afbetalingsplan te komen met de huurder.

Zie je de toekomstige situatie somber in, kan je als verhuurder wel gelijktijdig een gerechtelijke procedure opstarten al zal deze eerst het verloop en afhandeling via het huurwaarborgfonds afwachten.

Hou wel steeds rekening met de situatie van de huurder. Een menselijke oplossing zal jou ook direct geld besparen. Zoek samen met de huurder naar oplossingen en zet hierbij concrete bedragen en datums op papier. Zo kan je direct zien of de huurder van goede wil is. 

Voordelen huurder?
Ook de huurder haalt zijn voordeel bij een aansluiting bij het huurwaarborgfonds. Als hij en huurachterstand oploopt door omstandigheden, wordt hij niet direct geconfronteerd met een mogelijke uitzetting en bijhorende gerechtelijke procedures.

Probeer je huurachterstand zo laag mogelijk te houden ( je hebt sowieso het wettelijk minimum van 50% huur ) door bijvoorbeeld reeds een groot deel van de huur te storten als de volledige huur niet mogelijk is.

Wees correct tegenover de verhuurder en breng deze vooraf op de hoogte van je financiŽle situatie. Heb je geen goede relatie met de verhuurder doe je dit schriftelijk en met zicht op de toekomstige betalingen. Informeer ook bij de vrederechter over de mogelijke of verplichte stappen.

Enkel voor risicogroepen?
Het is zeker niet zo dat het huurwaarborgfonds enkel voor risicogroepen is. Ook hogeropgeleiden of personen met een hoog inkomen kunnen in moeilijk, financieel vaarwater komen:

  • Ontslagen worden
  • Langdurig ziek ( verlies van inkomsten, hoge medische kosten, ... )
  • Familiale omstandigheden ( scheiding, sterfgeval, ... )

Het is dus ook bij deze groepen in ieders belang dat de verhuurder zich aansluit bij het huurwaarborgfonds.


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur