wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  Huurprijs

Wat als de huurder de huurprijs niet kan betalen?

Soms gebeurt het dat de huurder door financiŽle problemen zijn huur niet kan betalen of dit slechts gedeeltelijk kan nakomen. Wat kan je dan als verhuurder doen?

Er zijn twee mogelijkheden:

1. De huurder heeft/had een tijdelijk financieel probleem

De beste en goedkoopste manier voor beide partijen is samen tot een realistisch afbetaalplan te komen. Dat afbetaalplan bestaat best uit twee clausules die schriftelijk opgemaakt worden.

De eerste belangrijke clausule is dat er geen verdere achterstand op de huur mag bijkomen en de tweede clausule bevat het afbetaalplan. Afhankelijk van de huurprijs en het inkomen van de huurder kan men bijvoorbeeld stellen dat er de komende tien maanden telkens tien procent van de opgelopen achterstand wordt weggewerkt.

Als het echter slechts een probleem van uitbetaling was, kan het best zijn dat er via standaard briefwisseling overeengekomen wordt om de volgende maand de huurprijs dubbel te betalen en zo op een vlotte manier de achterstand weg te werken. 

2. De huurder heeft een langdurig financieel probleem

Een groter probleem stelt zich als de huurder een financieel probleem heeft dat niet binnen enkele maanden kan opgelost worden. Meestal komt dit door een verandering in de gezinssituatie of een plots ontslag.

In dat geval is het nog steeds beter om samen met de huurder een mogelijke oplossing te zoeken, want iemand met financiŽle problemen via de vrederechter dwingen te betalen, heeft weinig zin. Je gaat best eerst na of de huurder naar de toekomst toe ooit de huur zal kunnen betalen. Is dit niet het geval, dan probeer je best een zo snel mogelijke ontbinding van het contract te verkrijgen. Vervolgens stel je samen met je voormalige huurder een afbetaalplan op.

Een mogelijk alternatief kan zijn dat je een tijdelijke verlaging van de huurprijs afspreekt om de huurder de tijd te geven om alles financieel op orde te krijgen. Dat kan een optie zijn als je van de veronderstelling uitgaat dat het niet eenvoudig zal zijn om snel een nieuwe huurder te vinden aan dezelfde huurprijs.

Wat als je naar de rechter stapt?

Als je naar de vrederechter stapt omwille van een kleine huurachterstand, is de kans groot dat de vrederechter een afbetaalplan voorstelt met een mogelijke ontbinding van het huurcontract als het plan niet nageleefd wordt. Gaat het echter over een grote huurachterstand, dan kan de rechter het huurcontract meteen ontbinden en eventueel een schadevergoeding opleggen. Ook kan de vrederechter op aanvraag van de verhuurder een bevel tot uitdrijving uitspreken. Dit bevel tot uitdrijving kan ook gebruikt worden om een deurwaarder of politie om assistentie te vragen bij eventuele weerstand van de huurder.

Lastminutetip

Let steeds goed op of de huur tijdig betaald wordt om zo een late reactie te voorkomen. Als er overeengekomen is om de huur voor de eerste van elke maand te betalen, is het niet onverstandig om de vijfde van die maand reeds een aangetekend schrijven te sturen.

Het inlassen van een clausule in het contract die stelt dat bij het niet betalen van ťťn maand huur het contract automatisch wordt ontbonden, is niet wettelijk. De wettelijke opzegtermijn van het contract dient behouden te worden.

Let op: dit artikel is gebaseerd op de wetgeving in BelgiŽ.


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur