InfoTalia Jobs
  Lastminutes
VACATURES
Bouwgids
Bestemmingen
bouwen & verbouwen
Bouwgids
Recepten
Recept
plantengids
Energie
 
Home logo Solliciteren logo Carrière logo Ontslag logo Werk logo Vacatures Gent logo WorkTalia Jobs logo HRM
  InfoTalia > Jobs > Werk > Contract > Artikeldetail  
logo logo logo
  Test je karakter en je IQ >  
logo logo logo
Het hoe en wat van proefperiodes

Bij een nieuw contract van onbepaalde duur ben je niet steeds alert op de aanwezigheid van een proefperiode en de daarbij behorende voorwaarden, hieronder lees je er meer over.

Een proeftijd?
Een proefperiode geeft zowel jezelf als je werkgever de mogelijkheid om jullie arbeidsovereenkomst te analyseren. Tijdens deze periode kan je om die reden sneller weg bij een werkgever. De overeenkomst werkt natuurlijk in beide richtingen. Jijzelf kan beslissen om weg te gaan en hierbij een kortere tijd te presteren, je werkgever kan echter ook beslissen om jou sneller dan gewoonlijk te laten gaan.

Niet elk contract of elke arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bevat automatisch een proefperiode, er zijn strikte voorwaarden waaronder een proeftijd geldig kan zijn.

Altijd geldig?
Proefperiodes zijn gebonden aan een aantal voorwaarden. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan kunnen we niet spreken van een proefperiode en de daarbij horende gevolgen.

Geldigheidsvoorwaarden:

 • ten laatste bij je uitdiensttreding afgesloten
 • individueel overeengekomen
 • schriftelijk

Enkel als bovenstaande voorwaarden gerespecteerd worden, kan er een proefperiode bestaan. We merken hierbij ook op dat indien er enkel het bestaan van een proefperiode wordt beschreven en niet de duur ervan wordt vermeld, automatisch de minima van toepassing zullen zijn.

Hoe lang?
De minimale en maximale duurtijd van een proefperiode is afhankelijk van je statuut.

Arbeiders

 • minimumduur: 7 kalenderdagen (weekenddagen tellen ook mee als dagen)
 • maximumduur: 14 kalenderdagen (weekenddagen tellen ook mee als dagen)

Bedienden

 • minimumduur: 1maand
 • maximumduur: 6 of 12 maand afhankelijk van het jaarloon dat gekend is op het moment dat het proefbeding ondertekend wordt
  • Maximum 6 maand indien uw jaarloon kleiner is dan 37.721 (bedrag 2012) of 38.665 (bedrag 2013)
  • Maximum 12 maand indien uw jaarloon het grensbedrag van 37.721 (2012) of 38.665 (bedrag 2013) overschrijdt.

Welke periode effectief gebruikt wordt als proefperiode kan in onderling overleg vastgesteld worden binnen de minimum- en maximumgrenzen. Natuurlijk is het niet steeds zo dat hierover rechtstreeks gecommuniceerd wordt, in dat geval zal een proefperiode ofwel niet bestaande zijn, ofwel staan genoteerd in je arbeidsovereenkomst of in een brief die jijzelf ook voor akkoord dient te ondertekenen of waarop je dient schriftelijk te antwoorden dat je hiermee akkoord bent.

Verlengingen van de proefperiode
Als je afwezig bent van het werk tijdens je proefperiode, dan wordt je proefperiode automatisch verlengd met het aantal dagen dat je afwezig bent geweest, dus met het aantal dagen waarop je arbeidsovereenkomst werd geschorst omwille van een bepaalde reden zoals:

 • ziekte
 • ongeval
 • vakantie
 • klein verlet
 • andere afwezigheidsredenen

Let op: als arbeider kan je proefbeding slechts met een maximum van 7 dagen worden verlengd.  Het proefbeding van een bediende is dan weer niet gebonden aan een maximale verlengduur.

Voor informatie over proefperiode bij een contract bepaalde duur, lees ons artikel: Contract bepaalde duur verlengen, opzeggen en meer...

Vorig artikel
Vanaf 2014 geen proefperiodes meer!
Volgend artikel
Contract bepaalde duur verlengen, opzeggen en meer...

 


Lees ook onderstaande artikels:
Vanaf 2014 geen proefperiodes meer!
Het hoe en wat van proefperiodes
Contract bepaalde duur verlengen, opzeggen en meer...
Bedrijfsgeheimen


Vacatures dicht bij huis
meet en regeltechnieker
storingstechnieker
voeger op de werven
verpleegkundige dienst orthopedie, geriatrie, urologie en neurochirurgie
junior digital workspace engineer
Vacatures dicht bij huis >
logo

Bezoek ook

» Voorbeeld ontslagbrief
» Voorbeeld sollicitatiebrief
» Pensioen
» Job zoeken via Accent Jobs
» TEST: Past je job bij je?
» TEST: Ben jij verslaafd aan je werk?
» TOOL:Bereken voordeel alle aard bedrijfswagen
» TOOL:Bereken netto vakantiegeld
» TOOL:Echte loonkost bediende per jaar
» TOOL:Bereken netto eindejaarspremie 2024

logo
logo Hosting by COMBELL | InfoTalia | Privacy Policy | Disclaimer | Français
InfoTalia | In balans | Culinair | Psyche | Reizen | Wonen | Tuin | Mama | Dossiers
InfoTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!