InfoTalia Jobs
  Lastminutes
VACATURES
Bouwgids
Bestemmingen
bouwen & verbouwen
Bouwgids
Recepten
Recept
plantengids
Energie
 
Home logo Solliciteren logo Carrière logo Ontslag logo Werk logo Vacatures Gent logo WorkTalia Jobs logo HRM
  InfoTalia > Jobs > Werk > Contract > Artikeldetail  
logo logo logo
  Test je karakter en je IQ >  
logo logo logo
Contract bepaalde duur verlengen, opzeggen en meer...

Een contract van bepaalde duur afsluiten heeft zo zijn voordelen en zijn nadelen. Hoe zit dat allemaal met zaken zoals de opzeg van een contract bepaalde duur, de proefperiode, sollicitatieverlof en meer van al dat?

Contract bepaalde duur
Het contract van bepaalde duur wordt gekenmerkt door een termijn. Dit wil zeggen dat zo'n contract een einddatum moet bevatten, dus ofwel effectief een einddatum, ofwel een bepaalde gebeurtenis die gekenmerkt wordt door een vaste datum die niet verschoven kan worden. Daarnaast moet het contract natuurlijk ook een begindatum bevatten. Er staat niet echt een maximum op de duur van de overeenkomst. Of ze nu enkele dagen, weken, maanden of jaren duurt, dit kan allemaal. Natuurlijk kan je de overeenkomst niet sluiten voor het leven.

Proefperiode
Het is niet omdat je een contract bepaalde duur hebt afgesloten dat er geen proefperiode kan zijn. Een proefperiode stelt immers zowel jezelf als je werkgever in staat om af te toetsen of een samenwerking mogelijk is. Uiteraard moet de duur van deze periode geoorloofd zijn, dat wil zeggen dat je proefperiode nooit kan gelijk zijn aan de duur van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. Een proefperiode van 3 maanden voor een contract bepaalde duur van 10 maanden kan bijvoorbeeld wel.
Let op ! Een proefperiode moet steeds schriftelijk worden vastgelegd in je contract en moet minimum 7 dagen bedragen voor een arbeider en 1 maand voor een bediende.

Opeenvolgende contracten - verlengingen
In principe is het niet de bedoeling dat contracten bepaalde duur worden verlengd. Toch zijn er situaties waarbij een verlenging kan aangewezen zijn en dan ook worden toegestaan door de Belgische wetgever:

  • De onderbreking van het contract is het gevolg van de werknemer.
  • De verlenging is in het voordeel van de werknemer. Zo'n omschrijving is echter vrij onduidelijk en kan dus vaak niet aangewend worden.
  • Een opeenvolging van maximum 4 contracten is mogelijk indien elk contract minimum 3 maanden duurt en de totale duur van de vier contracten maximaal 2 jaar bedraagt.
  • Indien er een voorafgaande toelating is gevraagd door de werkgever aan de Federale Overheidsdienst kan de maximale totaalduur van opeenvolgende contracten verlengd worden naar 3 jaar. In dat geval moet elke arbeidsovereenkomst minimum 6 maand duren.

Is er een ongeoorloofde verlenging (dus geen verlenging volgens de bovenstaande regels), dan spreken we niet meer van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en voorziet de wet een automatische overschakeling naar een contract van onbepaalde duur.

Beëindiging
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur loopt automatisch teneinde op de laatste dag die vermeld wordt in je contract maar wat als je vroeger wilt stoppen?

Zowel jijzelf als je werkgever kunnen je contract van bepaalde duur opzeggen maar dit enkel tijdens de duur van de proefperiode. Heb je geen proefperiode in je contract, dan is een opzeg van het contract in principe niet mogelijk.

Betekent dit nu dat je tot het einde van het contract moet blijven werken bij je werkgever of zijn er uitwegen? De realiteit is dat een opzeg niet mogelijk is, een verbreking van het contract daarentegen wel. Dit betekent natuurlijk wel dat ofwel jijzelf of je werkgever een vergoeding moet betalen die gelijk is aan de resterende periode van de overeenkomst.
Let wel: deze vergoeding mag nooit meer bedragen dan het dubbel van de opzegvergoeding van een contract van onbepaalde duur.

Je kunt er ook steeds voor opteren om een onderling akkoord te sluiten met je werkgever waarbij je overeenkomst om geen vergoeding te moeten betalen. Let er dan zeker op dat deze overeenkomst schriftelijk en duidelijk is geformuleerd om toekomstige problemen te vermijden.

Wat met ziekte, eindejaarspremies en andere voordelen?
Als werknemer met een contract van bepaalde duur heb je normaalgezien dezelfde vrijwel dezelfde rechten als een andere werknemer. Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je bijvoorbeeld recht op een eindejaarspremie, maaltijdcheques enzovoort.

Periodes zoals ziekte of andere afwezigheden van het werken schorsen je arbeidsovereenkomst niet. Dit betekent dat wanneer je bijvoorbeeld een maand ziek bent geweest, je contract niet verlengd worden. De einddatum van het contract blijft met andere woorden steeds dezelfde.

Recht op sollicitatieverlof?
Het einde van je contract nadert en er is geen sprake van een mogelijke verlenging of omzetting naar een contract van onbepaalde duur. Mag je nu sollicitatieverlof opnemen of niet? Het antwoord hierop is "neen". Sollicitatieverlof is er immers om je tijdens de duur van je opzegperiode afwezig te zijn van het werk om een nieuwe betrekking te zoeken. Gezien er echter geen opzegperiode is maar enkel een einddatum van je contract, kan je ook geen aanspraak maken op sollicitatieverlof.

Voorwaarden
We gaven in het begin van het artikel reeds enkele voorwaarden aan. Hierbij een overzicht van de te vervullen condities:

  • Schriftelijke overeenkomst
  • Ondertekend, ten laatste op de begindatum van het contract
  • Gekende uiterlijke einddatum

Is één van deze voorwaarden niet vervuld, dan spreken we niet meer over een contract van bepaalde duur maar van een contract van onbepaalde duur, met alle kenmerken ervan zoals bijvoorbeeld opzegtermijnen.

Na het contract bepaalde duur
Eens de datum van je contract bepaalde duur is bereikt en je krijgt geen contract van onbepaalde duur of een verlenging van je huidige contract, dan ben je opnieuw werkloos en maak je aanspraak op werkloosheidsuitkeringen (als je aan de voorwaarden voldoet om recht te hebben). Uiteraard moet je om die werkloosheidsuitkeringen te ontvangen je inschrijven als werkzoekende en een aanvraag indienen bij je vakbond of de hulpkas van werklozen.

Vorig artikel
Het hoe en wat van proefperiodes
Volgend artikel
Bedrijfsgeheimen

 


Lees ook onderstaande artikels:
Vanaf 2014 geen proefperiodes meer!
Het hoe en wat van proefperiodes
Contract bepaalde duur verlengen, opzeggen en meer...
Bedrijfsgeheimen


Vacatures dicht bij huis
tax advisor
revisiemonteur
preventieadviseur niveau 1
finance manager
hse manager
Vacatures dicht bij huis >
logo

Bezoek ook

» Voorbeeld ontslagbrief
» Voorbeeld sollicitatiebrief
» Pensioen
» Job zoeken via Accent Jobs
» TEST: Past je job bij je?
» TEST: Ben jij verslaafd aan je werk?
» TOOL:Bereken voordeel alle aard bedrijfswagen
» TOOL:Bereken netto vakantiegeld
» TOOL:Echte loonkost bediende per jaar
» TOOL:Bereken netto eindejaarspremie 2024

logo
logo Hosting by COMBELL | InfoTalia | Privacy Policy | Disclaimer | Français
InfoTalia | In balans | Culinair | Psyche | Reizen | Wonen | Tuin | Mama | Dossiers
InfoTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!