wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  Wonen - Immo - Financieel

Vaste of variabele rente voor jouw hypotheek?

Als je een hypotheeklening afsluit bij een bank, zal je, om die lening terug te betalen, een rente moeten betalen op het bedrag dat je leent. Je kan kiezen tussen verschillende formules voor renteaanpassingen. InfoTalia zet ze even op een rij en geeft je enkele tips!

Een lening met vaste rentevoet

Als je een lening aangaat met een vaste rentevoet, betaal je, zolang de lening loopt, je bedrag af aan dezelfde rentevoet. Deze lening is interessant voor mensen die volledige zekerheid willen hebben over wat ze maandelijks moeten afbetalen. De lening is nog interessanter als je ze aangaat in een periode waarin de rente erg laag staat. Het is echter wel zo dat de rentevoet voor een lening met vaste rente iets hoger zal liggen dan die bij een lening met variabele rente. Dat komt omdat je immers geen risico draagt.

Een lening met variabele rentevoet

Als je kiest voor een woonkrediet met een variabele of veranderlijke rentevoet, worden de maandelijkse afbetalingen aangepast aan de rentevoet die op dat moment van toepassing is. Als de rente stijgt, dan zal ook het bedrag van je maandelijkse afbetaling stijgen, als de rente daalt, dan zal je maandelijks ook minder moeten afbetalen.

Toch is er geen sprake van dat je ťlke maand een ander bedrag zult moeten betalen. Voordat de bank de rente op je lening aanpast, controleert ze twee zaken:

ē Is het verschil groot genoeg met de vorige rentevoet? Vaak hanteert de bank een verschil van 0,25 procent op jaarbasis vooraleer ze de rente verandert.
ē Wordt de boven- en ondergrens van je rentevoet gerespecteerd? Bij alle leningen met variabele rentevoet wordt bepaald dat de rentestijging of -daling niet meer mag zijn dan 5 procent. Zo wordt je rentevoet gevrijwaard van te grote schommelingen.

Tevens kan je bij aanvang van het woonkrediet kiezen wanneer de rentevoet mag aangepast worden.

1. Jaarlijks: de rentevoet van uw woonkrediet wordt jaarlijks naar boven of onder aangepast.
2. Driejaarlijks: de rentevoet van uw woonkrediet wordt om de 3 jaar aangepast en dit kan zowel naar boven als naar beneden toe.
3. Variabel: met de 10-5-5-regeling voor een woonkrediet op twintig jaar zal de rente de eerste keer worden aangepast na 10 jaar en daarna telkens om de 5 jaar.

Een lening met beperkte variabele rentevoet

Vaak is het mogelijk om de boven- of ondergrens van je rentevoet nog wat te vernauwen naar 2 of 3 procent. Men spreekt dan van een beperkte variabele rentevoet. Het is logisch dat deze rentevoet wat duurder zal zijn dan een volledige variabele rentevoet.

Accordeonformule

Deze lening kan je een combinatie van een vaste en een variabele rente noemen. Hierbij wordt je rentevoet jaarlijks herbekeken, maar zal je dat toch niet merken aan je maandelijkse aflossingen. Die blijven continu dezelfde. Wat er wel verandert, is de looptijd van je lening. Stel dat de rentevoet over de looptijd van je lening is gestegen, zal je langer moeten afbetalen, is de rentevoet gedaald, zal de looptijd van je lening inkorten.

Tips bij het maken van je keuze:

ē Leg je niet neer bij de rentevoeten die uithangen bij de bankkantoren. Meestal kan je korting krijgen door het feit dat je een trouwe klant bent, of je al dan niet ook je spaargeld bij de bank zult beheren en wat je toekomstplannen zijn.
ē Speel de verschillende banken tegen elkaar uit. Heb je bij de ene bank een mooie rentevoet gekregen, stap er dan mee naar de andere bank.
ē GeÔnteresseerd in een variabele rentevoet? Laat door je financiŽle instelling altijd een simulatie lopen die de maandelijkse aflossingen weergeeft in de slechtst mogelijke situatie voor u. Dat wil zeggen dat de financiŽle instelling een simulatie moet geven van het woonkrediet en zijn maandelijkse afbetalingen in de veronderstelling dat de rentevoet jaarlijks met het maximum toegelaten procent stijgt.
ē Afhankelijk van de rentevoet op het moment dat je het woonkrediet afsluit, zal een variabele of vaste rentevoet het interessantst zijn. Hoe lager de rentevoet op dat moment staat, hoe interessanter de voorwaarden zijn voor een variabele rentevoet (de kans is immers groter voor de financiŽle instelling dat de rentevoet zal stijgen). Een vaste rentevoet geeft je meer zekerheid over de maandelijkse aflossingen.
ē Informeer altijd bij je bank of het mogelijk is om over te stappen van variabel naar vast of omgekeerd of om een vaste rentevoet te wijzigen en hoeveel dat kost.


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur