wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  Wonen - Immo - Financieel

De quotiteit van je lening: definitie en impact

Bij het afsluiten van een voordelig woonkrediet speelt de quotiteit een grote rol. Wat is die quotiteit en waarom wordt er zo veel belang aan gehecht?

Definitie quotiteit van een lening
Bij een woonkrediet kijkt men naar de verhouding tussen het ontleende bedrag en de aankoopprijs van de woning. Deze verhouding, uitgedrukt in procenten, noemt men de quotiteit van een lening.

De toegepaste formule om de quotiteit te berekenen is als volgt:
leenbedrag / waarde vastgoed x 100 = quotiteit in procenten

een voorbeeld:

150.000Ä ( leenbedrag ) / 200.000 ( waarde vastgoed ) * 100 = 75% ( quotiteit van de lening )

Wat is de impact de quotiteit
Banken hechten veel belang aan de quotiteit omdat deze hun veiligheidsmarge weerspiegelt bij een eventuele verplichte verkoop van de woning. Hoe lager de quotiteit, hoe groter de kans dat de bank het openstaande saldo van de lening kan terugvorderen bij een ( verplichte ) verkoop. Een aankoop is immers het spel van vraag en aanbod. De huidige prijs van het vastgoed kan dus lager liggen dan bij de aankoop en dit door bijvoorbeeld een dalende markt, verplichte verkoopdatum, te hoge aankoopsom, etc.

Extra kosten tellen niet mee in de berekening
De extra kosten van je woonkrediet en bijkomende kosten voor de aankoop van vastgoed, tellen niet mee in de quotiteit. De belangrijkste zijn hier:

  • Schuldsaldoverzekering, brandverzekering en andere verzekeringen
  • Aktekosten
  • Dossierkosten
  • Notariskosten
  • Registratierechten
  • ...

Wat is de quotiteit van mijn lening bij nieuwbouw?   
Bij een nieuwbouw is het niet mogelijk om over een verkoopprijs te spreken. Daarom berekenen banken bij een nieuwbouw de quotiteit van de financiering via de aankoopprijs van de bouwgrond en de totale waarde van de bouw ( inclusief btw ) maar zonder bijkomende kosten zoals architect, notaris of registratierechten.

Wat is de beste quotiteit van mijn krediet?
Er is geen eenduidig procent aan te geven want de bank houdt natuurlijk ook rekening met andere factoren zoal je inkomen, betaalgeschiedenis, andere leningen, enz om de effectieve rentevoet te bepalen. We kunnen je wel een korte indeling geven als basis:

Een woonkrediet met quotiteit van:

  • 75%: zekerheid om extra korting te verkrijgen boven basisrente.
  • 75-85%: Dit is de quotiteit waar meesten naar streven. Zowel voor de bank als voor jezelf een veilige optie.
  • 85%-100%: zoek hier naar een grondige uitleg waarom je deze quotiteit gebruikt* 
  • >100%: niet alle banken staan een quotiteit hoger dan 100% toe. Hier zal je zeker naar extra waarborgen moeten zoeken en de kans op het bedingen van een gunstige intrestvoet wordt moeilijk.

* promotie of nieuwe financiŽle situatie kan hier perfect het antwoord zijn.

TIP: staar je niet blind op je quotiteit. Het is wat je uiteindelijk aan intrest zal betalen dat belangrijk is. Komt je aan een hoge quotiteit, bekijk dan hoe dit komt en geef deze informatie ook door aan je bank. Als je bijvoorbeeld aan een hoge quotiteit komt omdat je een latere verbouwing zelf zal financieren, zal de bank dit niet als negatief beschouwen.


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur