wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  bouwen & verbouwen  >  Akoestische isolatie

Isolatieterminologie: geluidslek

Niet alle geluiden zijn even aangenaam. Geluidshinder aanpakken en het akoestisch comfort van een woning verhogen is een must, wil je rustig wonen. Wij leggen je eerst uit wat geluidslekken zijn en waar je die meestal aantreft om je vervolgens tips te geven over de detectie en aanpak van dergelijke geluidslekken.

Wat is een geluidslek?
Elke wijze waarop geluidstrillingen zich kunnen verspreiden plaatst men onder de noemer geluidslek. Geluidsbronnen produceren nu eenmaal trillingen die zich in golfbewegingen verplaatsen. Als de trillingen ons trommelvlies bereiken, horen we het geluid. Het aantal trillingen per seconde dat uitgedrukt wordt in hertz (Hz) is de geluidsfrequentie. Lage tonen gaan gepaard met een laag aantal trillingen per seconden, hoge tonen met een hoog aantal trillingen per seconde. Daarom dringen hoge tonen ook verder door dan lage tonen.

Een geluidslek is qua principe eigenlijk hetzelfde als een koudebrug, maar het doet zich voor bij akoestische of geluidsisolatie. We spreken van een geluidslek als er een onderbreking is in de akoestische isolatie of wanneer de isolatie niet goed is aangebracht.

Waar tref je geluidslekken aan?
Bij geluidsisolatie bevinden de risicovolle plekken zich onder meer rond ramen en deuren (lees: niet afgedichte kieren). Ook de plaatsen waar leidingen of kabels (elektriciteit, gas, water...) zijn weggewerkt of contactdozen zijn aangebracht, kunnen zwakke schakels vormen.

Hoe detecteer je geluidslekken?
Wil je geluidslekken opsporen zonder kosten te maken? Het enige wat je dan kan doen, is goed luisteren en het geluidslek trachten te lokaliseren.

Wil je een beroep doen op speciale apparatuur? Met een decibelmeter kan je op zoek gaan naar geluidslekken. Zon digitale of analoge meter moet dan wel voldoende nauwkeurig meten en mag slechts weinig afwijking vertonen.

Hoe pak je geluidslekken aan?
Enkele mogelijke oplossingen als je last hebt van een of meerdere geluidslekken:

  • Isoleer risicoplaatsen goed.
  • Ga na waar de reeds aangebrachte geluidsisolatie te wensen overlaat en breng verbeteringen aan.
  • Plak ramen en deuren af met tochtbanden en -strips.
  • Onder de deur kan je een tochtborstel bevestigen.
  • Bij lichte deuren en muren kan je opteren voor extra isolatie of je kan zwaardere exemplaren (laten) plaatsen.

© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur