wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  een nieuwe woning kopen

Vallen de registratierechten van mijn nieuwe woning onder klein beschrijf of groot beschrijf ?

Bij de aankoop van een woning zal je als koper registratierechten moeten betalen aan de fiscus. Het bedrag dat je moet betalen, hangt af van het percentage van het beschrijf. Wanneer val je onder groot beschrijf en wanneer onder klein beschrijf ?

Registratierechten, onderdeel van de notariskosten

Bij de aankoop van een nieuwe woning of een stuk grond, zal je als koper altijd aktekosten betalen aan de notaris. Een deel van deze aktekosten zijn de registratiekosten of registratierechten. De fiscus eist immers zijn deel in de overdracht van onroerend goed tussen twee eigenaars.

De notariskosten omvatten tal van geleverde prestaties zoals de registratiekosten, de aanvraag van het bodemattest, het opzoekingswerk, de communicatiekosten, fiscale zegels, aktes,… Uiteraard zal de notaris ook een ereloon aanrekenen.

Het is verplicht de registratierechten of registratiekosten binnen de vier maanden te betalen na het tekenen van de onderhandse verkoopsovereenkomst.

Vrijstelling registratierechten

Als particulier kan je genieten van een vrijstelling van registratierechten op de eerste € 12.500 van de totale aankoopprijs. Je geniet daarvan indien je een eerste woning koopt die je als hoofdverblijfplaats gaat gebruiken. 

Klein beschrijf vs groot beschrijf

Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen 'klein' en 'groot' beschrijf verwijst naar het toegepaste registratierecht. Is het registratierecht  van 10 procent of 12,5 procent van toepassing, dan spreekt men van 'groot beschrijf'. Is het registratierecht van 5 procent of 6 procent van toepassing, dan spreekt men van een 'klein beschrijf'.

Wanneer voldaan is aan bepaalde voorwaarden zijn ook gunstregimes mogelijk. Men kan het percentage verminderen naar 5 procent als je een bescheiden woning koopt of als je bouwgrond koopt bestemd voor een bescheiden woning. Bij bepaalde gronden spreekt men ook wel eens van een 'kleine landeigendom'. Deze zijn bestemd voor landbouwexploitatie.

De percentages van de registratierechten bij groot beschrijf hangen af van waar het goed gelegen is in België:

 • Vlaamse Gewest – 10 procent
 • Brussel – 12,5 procent
 • Wallonië – 12,5 procent

Voorwaarden klein beschrijf

Wat valt onder 'klein beschrijf'?

 1. Het kadastraal inkomen van het onroerend goed is niet hoger dan een wettelijk vastgelegd bedrag:
  • € 745 met geen, 1 of 2 kinderen ten laste
  • € 845 met 3 of 4 kinderen ten laste
  • € 945 met 5 of 6 kinderen
  • € 1045 met 7 of meer kinderen ten laste

  Met andere woorden: indien je een woning koopt met een K.I. van max. € 745 en je hebt 1 of 2 kinderen ten laste, dan geniet je van een 'klein beschrijf'.

 2. Je bezit geen andere woning in België in volle of blote eigendom. Dit is niet van toepassing indien je een huis hebt geërfd van een bloedverwant, een eigendom in het buitenland hebt of als je enkel het vruchtgebruik op een andere woning hebt.

 3. De koper of zijn echtgeno(o)t(e) moet zich inschrijven in het bevolkingsregister op het adres van het verkregen onroerend goed binnen een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van de aankoopakte en deze inschrijving ten minste drie jaar zonder onderbreking behouden.

 4. Indien jij of je echtgeno(o)t(e) andere onroerende goederen zoals garages, gronden,... bezit, mag het gezamelijke K.I. bovengenoemd bedrag niet overschrijden. Rechtstreekse vermindering van registratierechten op grond is niet mogelijk.

De meeneembaarheid

In Vlaanderen zijn vroeger betaalde registratierechten 'meeneembaar'. Indien je als eigenaar (natuurlijke persoon) een nieuwe woning aankoopt, moet je registratierechten betalen. Je kan de betaalde registratierechten van de oude woning aftrekken van die van de nieuwe woning. Let er wel op dat je maximaal € 12.500 kan meenemen. Belangrijk is te weten dat het gaat over overdracht van onroerend goed en niet van eigenaar!

Let op: dit artikel is gebaseerd op de wetgeving in België.


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur