wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  een nieuwe woning kopen

Heeft de woning die ik huur of koop wel een vergunning?

Een vraag die kandidaat-kopers van een woning of een gebouw zich moeten stellen vooraleer ze beslissen een onroerend goed aan te kopen, is of de woning vergund is. Dat is belangrijk om problemen te vermijden.

Vraag het na bij de gemeente

De beste oplossing om te weten of de woning volledig vergund is, is dat na te vragen bij de gemeente. De gemeenten zijn bezig met de digitalisering van de vergunningenregisters. In zo'n register worden in principe alle in het verleden afgegeven stedenbouwkundige vergunningen (bouwvergunningen) vermeld. Als de gemeente al zo'n vergunningenregister heeft, kun jij of een ambtenaar van de dienst ruimtelijke ordening het register consulteren op het gemeentehuis. Als de gemeente zo'n register nog niet heeft, dan zal de ambtenaar op een andere manier de door jou of je notaris gevraagde gegevens opzoeken.

Check alles

Je zal via de gemeente te weten komen of de woning die je interesseert, vergund werd op een bepaalde datum. Op dat moment kan je best aan de hand van de vergunning en de erbij gevoegde bouwplannen nagaan of de vroegere bouwheer zich wel aan zijn vergunning gehouden heeft. Het is aan te raden om na te gaan of de bouwheer nadien nog (verbouwings)werken heeft uitgevoerd zonder vergunning. In sommige gevallen weet de gemeente af van het bestaan van een proces-verbaal over een bouwmisdrijf. Helaas beschikt de gemeente niet over alle processen-verbaal, die door andere instanties zijn opgesteld. Elke dagvaarding en elke rechterlijke beslissing betreffende een bouwmisdrijf wordt op verzoek van de deurwaarder overgeschreven in het hypotheekkantoor van het gebied waarin het onroerend goed is gelegen. Deze maatregel zorgt ervoor dat mogelijke kopers via hun notaris of het hypotheekkantoor in kwestie de nodige informatie kunnen bekomen.

Wat als er geen vergunning is, maar het gebouw is al oud?

De stedenbouwwet is tot stand gekomen in 1962. Alle gebouwen die van daarvoor dateren worden daarom normalerwijze beschouwd als vergund. De vorige eigenaar mag na 1962 natuurlijk geen verbouwingswerken hebben uitgevoerd zonder vergunning. Voor gebouwen die dateren tussen 1962 en de datum van het van kracht worden van het gewestplan (ca. 1976 - 1980) bestaat een aparte, iets ingewikkelder regeling.

Wat als er een bouwmisdrijf gepleegd is?

Dan is het alsnog mogelijk om een vergunning (regularisatievergunning) aan te vragen. Of men deze vergunning zal kunnen krijgen, hangt van het concrete geval af. Als mogelijke koper onderhandel je best met de verkoper. Wie vraagt de regularisatievergunning aan? Wie betaalt de kosten hiervoor? Je kan best een zo duidelijk mogelijke voorlopige koopverbintenis (compromis) afsluiten. Daarin kan je bijvoorbeeld als "opschortende voorwaarde" laten opnemen dat de koop enkel doorgaat:

  • indien er geen bouwmisdrijf wordt vastgesteld;
  • of indien de verkoper eerst een regularisatievergunning bekomt;
  • of indien u een regularisatievergunning bekomt.

Let op: dit artikel is gebaseerd op de wetgeving in BelgiŽ.© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur