wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  een nieuwe woning kopen

De openbare verkoop

Bij een verkoop uit de hand onderhandelen de verkoper en koper over een goede prijs. Dat is helemaal anders bij de openbare verkoop die publiek wordt gemaakt door aanplakbrieven en advertenties. De definitieve prijs wordt bepaald bij opbod. InfoTalia legt je uit hoe het in zijn werk gaat.

95 procent van alle onroerende goederen worden met een onderhandse overeenkomst verkocht. Slechts 5 procent gaat dus openbaar onder de hamer. Wellicht vinden de meeste kopers en verkopers het comfortabeler om achter gesloten deuren over de prijs te onderhandelen. Toch kan iedereen die dat wil voor een openbare verkoop van zijn onroerend goed kiezen.

Er zijn twee soorten openbare verkoop:

  • Gedwongen openbare verkoop: in dit geval is de verkoop opgelegd door de rechter. Dat kan meerdere redenen hebben: de verkoper is minderjarig of handelsonbekwaam, het betreft een faillissement of een inbeslagneming, enzovoort.
  • Vrijwillige openbare verkoop: in dit geval heeft de verkoper zelf beslist om zijn onroerend goed openbaar te verkopen. Dat kan uit opportunistische redenen zijn omdat hij weet dat er veel interesse voor zijn pand of grond is, maar het kan ook een oplossing zijn voor verkopers die niet meer met elkaar overeenkomen, bijvoorbeeld door een echtscheiding. Ook kan het zijn dat de erfgenamen van een onroerend goed met zovelen zijn dat het onmogelijk is om met iedereen te onderhandelen over de prijs.

De koper

Een openbare verkoop is voor de koper niet altijd voordelig. Bij de toewijzing kan de koper immers geen bedenktijd meer vragen. Bovendien kan de koper geen opschortende voorwaarden eisen; hij koopt of hij koopt niet en daarmee is de discussie gesloten. Zorg als koper daarom dat je goed voorbereid bent als je naar de openbare verkoop gaat. Raadpleeg het bestek van de notaris op voorhand en zorg dat je weet hoeveel je kan spenderen en overschrijd dat bedrag niet.

Als je spijt zou krijgen van je aankoop en je verplichtingen niet zou nakomen, dan spreekt men van een rouwkoop en krijg je een zware sanctie. Het goed zal dan onder dezelfde voorwaarden door dezelfde notaris openbaar te koop worden gesteld.

Voordeel van een openbare verkoop is wel dat je tegenwoordig een premie krijgt als je een pand in openbare verkoop hebt gekocht. Dat bedrag is ofwel 1 procent van de instelprijs, ofwel 1 procent van het uiteindelijke hoogste bod. Je betaalt wel alle bijkomende kosten zoals aktekosten, registratiekosten en dergelijke.

Procedure

Alle openbare verkopen vallen sinds 1 januari 2010 onder dezelfde procedure. Daarvoor verschilde de procedure van streek tot streek. Concreet gaat het als volgt:

  • De notaris maakt de openbare verkoop bekend via affiches en advertenties.
  • Op het aangekondigde tijdstip komen de notaris, de verkoper of zijn vertegenwoordiger en kandidaat-kopers bijeen. De notaris leest de verkoopsvoorwaarden voor en daarna kan iedereen een bod uitbrengen. Tenminste als hij of zij meerderjarig is en handelsbekwaam. Zij die het goed met hun gemeenschappelijk vermogen wil betalen, moeten allebei aanwezig zijn en hun trouwboekje en identiteitskaart meenemen.
  • De verkoper kan, als hij dat wil, een instelprijs bepalen. Dat kan hem ervan verzekeren een minimumbedrag te verkrijgen.
  • Een tweede zitdag werd door de wetgever afgeschaft. Als de verkoper niet tevreden is met het hoogste bod, moet hij het opnieuw openbaar verkopen. Is hij wel tevreden met het hoogste bod, dan gaat de woning definitief naar de hoogste bieder. Er kan achteraf dus geen hoger bod meer worden gedaan.  
  • De akte wordt in de verkoopszaal zelf opgemaakt en ondertekend.

© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur