wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  bouwen & verbouwen  >  Koudebruggen en isolatietips

Isolatieterminologie: lambda-, K-, U- & R-waarde

Hoe weet je of die isolatiematras dik genoeg is om aan de opgelegde K- en R-, U- en lambda-waarden te voldoen? In dit artikel verduidelijken we een aantal termen uit het isolatiewoordenboek.

Lambda-waarde als warmtegeleidingscoŽfficiŽnt
De lambda-waarde is de warmtegeleidingscoŽfficiŽnt. Deze waarde geeft aan hoe snel de isolatie de warmte geleidt. Met andere woorden, de lambda-waarde drukt de de relatieve isolatiewaarde uit van een materiaal.

Hoe hoger de lambda-waarde, hoe beter het materiaal warmte geleidt en hoe meer warmte er verloren gaat. Hoe lager de lambda-waarde, hoe slechter het materiaal warmte geleidt en hoe beter het isoleert.

Dat betekent echter niet dat producten met een lage lambda-waarde in elk geval beter zijn dan die met een hogere lambda-waarde. Bij materialen met eenzelfde dikte isoleert het materiaal met een lagere lambda-waarde weliswaar het best. Daarnaast kan je spelen met de dikte van het materiaal: de hogere lambda-waarde van een grondstof kan gecompenseerd worden door te kiezen voor een grotere dikte.

K-waarde als globale isolatiewaarde
De K-waarde of het K-peil geeft†het niveau†van thermische isolatie van een volledig gebouw weer: de globale isolatiewaarde met andere woorden. De K-waarde berekent men op basis van de isolatiewaarde of U-waarde van de verschillende onderdelen van de woning die in contact staan met de buitenomgeving: wanden, vloeren, dak... Ook de compactheid van het gebouw speelt een rol bij de K-waarde: hoe kleiner de omvang van een woning is, hoe lager de K-waarde is.

Hoe lager de K-waarde, hoe beter het isolatieniveau van het gebouw en hoe minder warmte verloren gaat. In de nieuwe regelgeving bedraagt de maximale K-waarde van een woonhuis 45 in plaats van 55.

U-waarde als isolatiewaarde of warmtedoorgangscoŽfficiŽnt
De U-waarde is de warmtedoorgangscoŽfficiŽnt of de isolatiewaarde van een constructieonderdeel van een gebouw. Deze waarde geeft aan hoeveel warmteverlies er per vierkante meter en per uur is bij een temperatuurverschil van†1 graad tussen de binnenkant en de buitenkant van de muur.

De U-waarde wordt uitgedrukt in W/m≤K en wordt gebruikt voor afzonderlijke bouwonderdelen (muur, dakÖ). Hoe lager de U-waarde van een bouwonderdeel, hoe beter dat onderdeel isoleert.

Vroeger werd dit de k-waarde (met kleine letter k) genoemd.

R-waarde als warmteweerstand
De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaal en geeft het thermisch isolerend vermogen van een materiaal aan. Hoe hoger de R-waarde, hoe groter de warmtedoorgangsweerstand en hoe beter het materiaal isoleert.†

Om de R-waarde te berekenen moet de dikte van de isolatie gekend zijn en de warmtegeleidingscoŽfficiŽnt (i.e. de lambda-waarde). Dan geldt de volgende formule: R = d/lambda-waarde. Daarbij verwijst R naar de warmteweerstand (in m≤K/W), d naar de dikte van het materiaal (in meter) en de lambda-waarde naar de warmtegeleidingscoŽfficiŽnt (in W/m K).


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur