wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  Badkamer & Toilet

Bleekwater in het huishouden? De risico's.

Onze grootmoeders gebruikten steevast bleekwater bij de schoonmaak. Ook vandaag wordt het nog vaak gebruikt in het huishouden, al is men zich beter bewust van de risico’s voor gezondheid en milieu.

Bleekwater en de nadelen voor het milieu

Wist je dat bleekwater (of eau de javel in Vlaanderen) bij het KGA of klein gevaarlijk afval gesorteerd moet worden? Dat betekent dat je het moet opslaan in de groene milieubox of je moet er zelf mee naar het recyclagepark. Bleekwater is nu eenmaal erg nadelig voor het milieu.

 

Wat zijn de nadelen van bleekwater?

  • Giet je bleekwater gewoon door de afvoer, dan komt het in de riolering en de waterzuiveringsinstallatie terecht. Hier vormt chloor chemische verbindingen die moeilijk afbreekbaar zijn en het milieu schaden.
  • Chloor produceren kost erg veel energie.
  • Het transport van chloorgas is erg risicovol.

Milieuvriendelijker bleekwater?

Tegenwoordig kan je in de handel bleekwater kopen zonder chloor. Men heeft deze stof vervangen door waterstofperoxide, een bleekmiddel dat minder schadelijk is. Hierdoor is het product al heel wat milieuvriendelijker, maar toch kan je het niet echt een groen product noemen. Bij de productie worden namelijk elementen gebruikt die het milieu belasten.

 

Bleekwater en de nadelen voor de mens

Het gebruik van bleekwater wordt afgeraden vanwege het schadelijke chloorgas en chloramines die kunnen ontstaan. Chloramines zijn chloor-stikstofverbindingen die de ogen en luchtwegen irriteren. Chloorgas is een erg giftig en bijtend gas dat kan vrijkomen als je bleekwater mengt met andere stoffen en producten. Met name het toevoegen van zuren zorgt voor een chemische reactie.

 

Gebruik je bleekwater in het huishouden, dan is voorzichtigheid dus geboden. Essentieel is dat de ruimte waarin je het product gebruikt goed verlucht wordt.

 

Wat kan gevaarlijk zijn?

  • Chloorgas ontstaat als je twee wc-reinigers mengt waarbij de ene zuren en de andere bleekwater bevat.
  • Combineer bleekwater niet met azijn, want ook dan komt chloorgas vrij.
  • Bedenk dat ook urine een zuur product is. Samen met de ammoniak in urine kunnen chlooramines gevormd worden. Gebruik daarom geen bleekwater als wc-reiniger.
  • Maak geen eigen mix van verschillende schoonmaakmiddelen!

Eerstehulp bij ongelukken met bleekwater

Wat raadt het antigifcentrum aan bij ongelukken met javel?

  • Mocht je een kleine hoeveelheid bleekwater binnenkrijgen, drink dan veel water om symptomen als misselijkheid, buikpijn en braken te verminderen.
  • Een grote hoeveelheid bleekwater kan inwendige brandwonden veroorzaken. Spoel met water om het bleekwater te verdunnen en ga zo snel mogelijk naar de spoeddienst.

Bleekwater in het huishouden?

Gezien de schadelijke eigenschappen van bleekwater voor mens, dier en leefmilieu, kan je het maar beter in beperkte mate gebruiken bij de schoonmaak. Het wordt nog vaak aangeraden omwille van zijn ontsmettende werking, al moet die wel genuanceerd worden. Het betreft immers een erg tijdelijke werking, want herbesmetting komt snel terug voor. Uit onderzoek blijkt dat enkele uren na ontsmetting van het toilet of de vloer, al weer evenveel micro-organismen aanwezig zijn op die plaatsen als voor de desinfectie.

 

Besluit je om toch nog huishoudelijke javel te gebruiken, wees je dan bewust van de gevaren en open ramen en deuren zodat mogelijke chloorgassen zich niet kunnen opstapelen in de ruimte.

 

 

Ben jij een huishoudprinses? Doe de test!


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur