InfoTalia Jobs
  Lastminutes
VACATURES
Bouwgids
Bestemmingen
bouwen & verbouwen
Bouwgids
Recepten
Recept
plantengids
Energie
 
Home logo Solliciteren logo Carrière logo Ontslag logo Werk logo Vacatures Gent logo WorkTalia Jobs logo HRM
  InfoTalia > Jobs > Ontslag > Pensioen > Artikeldetail  
logo logo logo
  Test je karakter en je IQ >  
logo logo logo
Vakantiegeld bij pensioen

Vakantiegeld bij pensioen - België - arbeiders - bedienden - privé sector
Daar is het dan eindelijk, je pensioen! Je hebt er lang naar uitgekeken, soms met weemoed, soms met vreugde. Je bent steevast van plan om te genieten van je pensioen, maar moet je werkgever je nu nog vakantiegeld betalen? In dit artikel lees je alles over de berekening die je werkgever inderdaad moet maken voor de uitbetaling van vakantiegeld.
 

Eindelijk met pensioen! Je hebt gehoord dat er vakantiegeld moet uitbetaald worden. Waarom eigenlijk? Het pensioen is één van de verschillende redenen die ervoor zorgt dat je arbeidsovereenkomst stopt bij je werkgever en bij wet is er bepaald dat je bij het einde van een arbeidsovereenkomst recht hebt op vakantiegeld
Een arbeider moet wachten op een betaling van het vakantiegeld tot in het voorjaar van het lopende jaar wanneer nog geen vakantiegeld werd uitbetaald door de vakantiekas maar eveneens het daaropvolgende jaar krijgen arbeiders een storting van de vakantiekas.
Bedienden krijgen alles echter in één keer uitbetaald door hun werkgever, zowel het vakantiegeld waarop ze recht hebben op basis van het voorgaande jaar (het saldo vakantiegeld genoemd), alsook het vakantiegeld waarop ze recht hebben op basis van hun prestaties in het huidige jaar (het vervroegd vakantiegeld genoemd).

Hieronder gaan we meer in op de detailberekening van het vakantiegeld voor bedienden. Hoe het vakantiegeld van de arbeiders berekend wordt, lees je in het artikel vakantiegeld arbeiders.

Saldo Vakantiegeld
Het vakantiegeld bestaat steeds uit 3 delen: enkel vakantiegeld, dubbel vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld. Bij een pensioen zal je steeds een saldo enkel vakantiegeld worden uitbetaald voor je  wettelijke verlofdagen die je nog niet hebt opgenomen. Daarnaast zal je ook dubbel en aanvullend vakantiegeld ontvangen, tenzij je deze bedragen reeds ontvangen hebt bij de uitbetaling van het gewone vakantiegeld bij je werkgever.
Over het algemeen komt het erop neer dat je, wanneer je in de eerste helft van het jaar met pensioen gaat, normaliter enkel, dubbel en aanvullend vakantiegeld zal uitbetaald worden omdat je werkgever nog geen vakantiegeld heeft uitbetaald. Vertrek je in de tweede helft van het jaar, dan zal je werkgever je enkel nog het resterend aantal vakantiedagen uitbetalen onder de vorm van “saldo enkel vakantiegeld”, het dubbel en aanvullend vakantiegeld heb je dan reeds ontvangen in de eerste helft van het jaar.

Berekening saldo vakantiegeld
Je saldo enkel vakantiegeld wordt berekend op basis van je jaarloon van het voorgaande jaar en dit als volgt:

 • saldo enkel vakantiegeld: jaarloon vorig jaar x 7,67% x resterende vakantiedagen : totaalrecht vakantiedagen
 • saldo dubbel vakantiegeld: jaarloon vorig jaar x 6,80%
 • saldo aanvullend vakantiegeld: jaarloon vorig jaar x 0,87%

Het jaarloon van het jaar voordat je vertrekt bestaat steeds uit al het loon waarvoor je sociale zekerheidsbijdragen hebt betaald, ofwel:

 • brutolonen
 • loon voor feestdagen
 • gewaarborgd loon
 • eindejaarspremie
 • variabel loon: bonussen, premies voor overwerk, nachtwerk...

Voor de volledigheid geven we je mee dat ook enkel vakantiegeld op variabel loon, meegeteld wordt als variabel loon. Heb je dus bijvoorbeeld 200€ enkel vakantiegeld op variabel loon ontvangen, dan wordt deze 200€ ook meegerekend als variabel loon. Ook belangrijk om weten is dat de periode waarover het variabel loon berekend wordt anders is dan een gewoon kalenderjaar. De periode is immers gelijk aan de maand waarin de werkgever normaal het vakantiegeld uitbetaalt, tot vlak voor de maand waarop hij dit het volgende jaar zal doen. Omdat deze berekening van het vakantiegeld op variabel loon ons te ver zou leiden, gaan we hier niet verder op in tijdens dit artikel.
Bijkomende opmerking: eventuele verbrekingsvergoedingen, voordelen alle aard voor een bedrijfswagen of terugbetaalde onkosten worden niet meegenomen in de berekening van het vakantiegeld!

Vervroegd vakantiegeld
De berekening van je vervroegd vakantiegeld, het vakantiegeld waarop je recht hebt op basis van je prestaties in het huidige jaar, is bijna identiek aan de berekening van het saldo vakantiegeld. Het grootste verschil bestaat erin dat je geen breuk moet gebruiken om je resterende wettelijke vakantiedagen uit te betalen omdat je toch nog geen vakantiedagen hebt opgenomen. Het is immers nogal moeilijk om reeds verlof op te nemen dat je pas het jaar nadien zal ontvangen. Bovendien wordt uiteraard het jaarloon van het huidige jaar gebruikt in de berekening.

De berekening gaat als volgt:

 • enkel vervroegd vakantiegeld: jaarloon huidig jaar x 7,67%
 • dubbel vervroegd vakantiegeld: jaarloon huidig jaar x 6,80%
 • aanvullend vervroegd vakantiegeld: jaarloon huidig jaar x 0,87%

Het jaarloon van het huidige jaar bestaat uit dezelfde onderdelen als het jaarloon voor het vorige jaar. Brutolonen, eindejaarspremie en dergelijke zijn dus inbegrepen, voordelen alle aard, verbrekingsvergoedingen en terugbetaalde onkosten zijn niet inbegrepen.

Vakantieattesten
Bij uitdiensttreding bij je vorige werkgever, en dus normaliter ook bij pensionering, krijg je naast allerhande documenten zoals een C4 en tewerkstellingsattest ook vakantieattesten toegestuurd. Deze documenten vermelden hoeveel vakantiegeld je gekregen hebt van je werkgever in de privé sector.

Vorig artikel
Verplicht op pensioen op 65 jaar?

 


Lees ook onderstaande artikels:
Waaruit bestaat mijn pensioen?
Verplicht op pensioen op 65 jaar?
Vakantiegeld bij pensioen


Vacatures dicht bij huis
Vacatures dicht bij huis >
logo

Bezoek ook

» Voorbeeld ontslagbrief
» Voorbeeld sollicitatiebrief
» Pensioen
» Job zoeken via Accent Jobs
» TEST: Past je job bij je?
» TEST: Ben jij verslaafd aan je werk?
» TOOL:Bereken voordeel alle aard bedrijfswagen
» TOOL:Bereken netto vakantiegeld
» TOOL:Echte loonkost bediende per jaar
» TOOL:Bereken netto eindejaarspremie 2024

logo
logo Hosting by COMBELL | InfoTalia | Privacy Policy | Disclaimer | Français
InfoTalia | In balans | Culinair | Psyche | Reizen | Wonen | Tuin | Mama | Dossiers
InfoTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!