wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  bouwen & verbouwen  >  Soorten glas

Mogelijke problemen bij dubbel –en/of isolatieglas

Als de vensters in je huis zijn geplaatst, kunnen er in de loop der jaren een aantal problemen de kop op steken. Gebreken zoals condensatie en/of thermische breuken zijn echter geen productiefouten. Wij geven enkele tips hoe je allerlei narigheid kan voorkomen.

Condensvorming aan de kamerzijde
Condensvorming aan de kant van de kamer is in de meeste gevallen te wijten aan een lage buitentemperatuur en een hoge luchtvochtigheid in het huis. Het vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Als je HR++ glas gebruikt, zal het risico op condensatievorming kleiner zijn. Soorten waarbij dit fenomeen wel heel gemakkelijk zal optreden is enkel glas en standaard isolerend dubbelglas. Toch is dit geen fout in het product.

Tip: Om condens te voorkomen is het belangrijk om goed te ventileren.

Condensvorming aan de buitenzijde
Condensatievorming kan ook aan de buitenkant voorkomen. Dat is dan vaak te wijten aan een lage buitentemperatuur en een hoge luchtvochtigheid. Dit type condens komt het meeste voor in de ochtenduren tijdens het voor –en najaar. Ook dit is geen productiefout, maar komt net door de hoge warmte-isolatie van de beglazing.

Tip: Wrijf de ruit niet droog, want dat heeft geen zin. Zolang de temperatuur buiten laag is en de vochtigheid hoog, zal de condens opnieuw optreden.

Kleurvlekken
Soms kan je in het glas olieachtige vlekken bespeuren. Als je op het glas duwt en de vlek verplaatst zich, dan kan je spreken van interferentie. Dit verschijnsel is helemaal niet ernstig en zelfs een natuurlijk verschijnsel. Onder een zeker lichtinval kan het glas werken als een prisma. Dat zorgt ervoor dat het daglicht dan in verschillende kleuren wordt gesplitst. Het oog ziet dan olieachtige vlekken, stroken of cirkels.

Tip: Verklein het risico op kleurvlekken bij isolerend dubbelglas door te opteren voor verschillende diktes van de onderlinge glasbladen. 

Vertekeningen van het glas
Geen paniek als je ruit plots hol of bol lijkt. Dit verschijnsel kan je niet voorkomen en heeft alles te maken met luchtdruk en de temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de glasproductie wordt de lucht tussen de glasbladen opgesloten. Als de luchtdruk buiten verandert, zal de luchtdruk tussen de glasbladen hetzelfde blijven en dus niet mee veranderen. Zo kan de ruit bol gaan staan bij een lage luchtdruk buiten. Als er buiten een hoge luchtdruk is, is het mogelijk dat het glas hol wordt. 

Thermische breuk
Dit soort breuk treedt op als er een temperatuursverschil van meer den dertig graden ontstaat. Een thermische breuk heeft een speciaal breekpatroon en is helemaal niet te vergelijken met glas die kapot gemaakt is. Dit fenomeen is te herkennen door dat er uit de rand van het glas een loodrechte breuklijn ontstaat die erna grillig verder kronkelt. 
Gezien de ernst van de breuk is ook dit geen productiefout en enkel en alleen te wijten aan het hoge temperatuursverschil. Om dit soort problemen te voorkomen is het handig om:

  • Overgordijnen, jaloezieën,… op een bepaalde afstand van de beglazing te installeren;
  • Vermijd verwarmingselementen die te dicht bij de vensters staan;
  • Vermijd het beschilderen of het beplakken van de vensters met plakfolie;
  • Doe geen handelingen die tot een temperatuurverschil kunnen leiden, bijvoorbeeld een koude waterstraal op een door de zon verwarmde ruit richten;
  • Plaats geen grote voorwerpen aan de binnenkant, vlak achter de beglazing.

© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur