wonen en leven
energie
bouwen & verbouwen
interieur
immo & verhuis
InfoTalia  >  wonen  >  bouwen & verbouwen  >  Dakopbouw, hellend dak en plat dak

Opbouw van groendaken: eenlagige, tweelagige of drielagige systemen

Wie van zijn plat dak een groendak wil maken, moet kiezen tussen een eenlagig, tweelagig of drielagig groendak. Wij leggen je uit hoe deze verschillende groendaken opgebouwd worden en wat de consequenties van die opbouw zijn.

Eenlagig groendak
Bij een eenlagig groendaksysteem brengt men een mineraal substraat aan op de beschermlaag van de dakbekleding. In dat substraat kan je planten en bloemen aanplanten of zaaien. Een eenlagig groendaksysteem is dus een eenvoudig systeem en tevens de goedkoopste optie bij groendaken.

Het substraat kenmerkt zich door zijn sterke drainage. Het gevolg is dat regenwater direct afgevoerd wordt. Daar staat dan wel tegenover dat je tijdens droogteperiodes zelf instaat voor het bewateren van de vegetatie van het groendak. Al moeten we hier wel aan toevoegen dat het drainerend vermogen van het substraat na een tijdje verzwakt vanwege de toenemende en verstikkende wortelgroei. De wortels kunnen zelfs door een beschermingslaag van asfalt heen groeien. Het gevolg is een gebrekkige afwatering waardoor de beplanting letterlijk verdrinkt.

Een groendak klinkt milieuvriendelijk, maar een eenlagig groendak is dat niet per se. Zo dien je de beplanting van het groendak af en toe te bemesten. Vanwege de drainage komt het bemestingsmiddel echter al snel in de riolering terecht in plaats van bij de planten. Je planten lijden onder het tekort aan voedingsstoffen en het milieu wordt aangetast door de zouten van het bemestingsmiddel. Een bijkomend nadeel voor de vegetatie van een eenlagig groendak is een gebrek aan wortelbeluchting.

Ten slotte wijzen we je nog even op het intensieve en kostelijke onderhoud van een eenlagig groendak in vergelijking met een tweelagig en drielagig systeem.

Tweelagig groendak
Bij een tweelagig groendaksysteem voegt men een extra laag toe, met name een drainagelaag. Deze is opgebouwd uit drainageplaten of gevuld met mineralen zoals kleikorrels. De afwatering van een tweelagig groendak is bijgevolg beter dan bij een eenlagig systeem, al scoort een drielagig groendak nog beter. Bovendien bepaalt de dakconstructie de effectiviteit van de drainagelaag: hellingen in het dak kunnen moeilijk overbrugd worden.

Bovenop de drainagelaag plaatst men een filterlaag. Deze bevat een mineraal substraat voor de beplanting. Je planten varen er wel bij in vergelijking met een eenlagig systeem, maar het kan nog altijd beter. Zo slaat alleen het substraat regenwater op, waardoor je de planten nog steeds manueel moet water geven in periodes dat er weinig regen valt of je riskeert een dorre beplanting. Net zoals bij een eenlagig systeem is er trouwens sprake van een verminderde wortelbeluchting en een geringe bescherming tegen mechanische beschadingen van de dakconstructie. Het tweelaging groendak scoort op deze 2 punten weliswaar beter dan het eenlagig systeem, maar minder goed dan een drielagig systeem.

Ook op het vlak van prijs en onderhoud vormt het tweelagig groendaksysteem de middenmoot die betere resultaten behaalt dan het eenlagig systeem en minder goede dan het drielagig systeem.

Drielagig groendak
Naast een substraatlaag en drainagelaag bevat een drielagig groendak een regenwaterreservoir. Dit laatste maakt een drielagig groendaksysteem een stuk duurder, maar ook kwalitatiever. Je hoeft niet bang te zijn dat je beplanting overspoeld wordt met regenwater of uitdroogt. Het water dat verdampt uit het reservoir, bevochtigt immers het substraat van de beplanting.

Een drielagig groendak beschermt de dakbekleding perfect. Je hebt er geen aanvullende beschermlaag voor nodig. 

Voorts kent een drielagig systeem een uitstekende wortelbeluchting wat de beplanting ten goede komt.

Ook het wooncomfort verbetert gezien de goede thermische en akoestische isolatie van drielagige groendaksystemen.

Tot slot kunnen we stellen dat een drielagig groendak eveneens onderhoud vereist, zij het minder dan bij een eenlagig of tweelagig systeem. Je kan het vergelijken met een klassiek dak dat jaarlijks een onderhoudsbeurt nodig heeft. 


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

energie

immo

gazon

interieur