tuinieren en genieten
plantengids
kind & tuin
gazon
tuinieren
InfoTalia  >  tuin  >  Tuinomheiningen en poorten

Welke afstand bij beplantingen en aanleg tussen tuinen ?

Met wat moet je rekening houden indien je een nieuwe haag of boom plant dicht bij de perceelsgrens van je buren ? Welke afstanden gelden er en wanneer spreekt men van verjaring bij eventuele klachten...

Veel tuinen tussen buren worden van elkaar gescheiden door een zichtbare afrastering. Zo zijn er de houten tuinschermen, staaldraad, struiken en hagen,… Deze worden geplaatst om de scheidingsgrens tussen de verschillende percelen aan te geven. Maar wat doe je als bijvoorbeeld een struik, haag of boom van uw buren u het zicht wegneemt of over uw eigendom groeit ?

Laagstammen en hoogstammen
De wetgeving maakt een onderscheid tussen laagstammen en hoogstammen. Zo worden onder hoogstammen volgende bomen verstaan: eik, knotwilg, kerselaar, beuk, berk, linde, els, den, okkernoot… Onder laagstammen worden stuiken verstaan waarvan de verwachte hoogte lager is dan 3 meter.

Voor hoogstammen geldt de wetgeving dat zij minimum op 2 meter afstand van de perceelsgrens moeten staan. Door hun relatief hoge uitgroei, zijn zij potentiële boomsoorten die hinder kunnen veroorzaken bij de buren. Zij kunnen zonlicht wegnemen, vervuiling veroorzaken ( bladverlies, ziektes, ongedierte,…) of het zicht belemmeren. Ook kunnen grote overhangende bomen de groei beperken van andermans planten die onder de boom komen te staan.

Laagstammen ( bomen) heesters en struiken moeten volgens de wetgeving op minimum 0.5 meter van de scheidingslijn staan tussen 2 eigendommen. Als u zelf een haag plant tussen uw tuin en de buurman zijn tuin, moet deze dus op minimum 0.5 meter staan van zijn eigendom. Doordat er een ruimte is van 0.5 meter kunt u ook zelf instaan voor het onderhoud van de struik of haag. Plaatst u deze op de scheidingslijn, dan moet u met uw buurman overeenkomen om in de kosten en onderhoud te delen.

Verjaring na 30 jaar
Indien uw buren de minimale afstand van 0.5 meter niet naleven, dan kunt u eisen dat zij de beplanting verwijderen. Indien zij niet op uw eis ingaan, dan kan u klacht indienen bij de rechtbank. Indien bomen of struiken meer dan 30 jaar niet op de wettelijke afstand staan van de perceelsgrens, en er is in die periode nooit klacht neergelegd, dan heeft uw buurman / buurvrouw het recht verworven deze te laten staan. Indien de vorige eigenaar van uw huis een overeenkomst heeft met uw buren, dan geldt deze overeenkomst ook voor u. Indien u een huis huurt, dan moet u aan de huisbaas vragen klacht neer te leggen tegen uw buurman / buurvrouw.

U kunt ook een overeenkomst afsluiten met uw buren waarin staat dat zowel u als uw buurman mag beplanten op minder dan 0.5 meter t.o.v. de perceelsgrens. Hiervoor spreekt u het best een notaris aan.

Gemene bomen en struiken
U kunt ook bij de aanleg van nieuwe hoogstammige bomen en hagen met uw buurman overeenkomen dat deze “gemeen” worden. U legt dit het best vast in een notariële acte. Bij gemene bomen en hagen dragen beiden de lusten en de lasten ( onderhoud ) van de gemene aanplantingen. Als gemene eigenaar van een boom, heeft u steeds het recht om de boom te laten rooien. Om zeker te zijn dat de andere eigenaar nooit aanspraak kan maken tot rooien van een boom, plant u best de bomen op minimum 2 meter van de perceelsgrens.

Opgelet: Voor je actie onderneemt: vraag eerst informatie aan bij uw gemeente want het kan zijn dat er plaatselijk andere regels bestaan. Deze regels hebben voorrang op de algemeen geldende regels.


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

tuinieren

plantengids

gazon

kind & tuin