tuinieren en genieten
plantengids
kind & tuin
gazon
tuinieren
InfoTalia  >  tuin  >  Loofbomen

Bomen laten vellen of kappen: werkwijze en wetgeving

Na een hevige storm of naar aanleiding van een ziekte kan het vellen van een boom noodzakelijk worden. Hiervoor moet je rekening houden met verschillende factoren. In dit artikel lees je over de wetgeving, veltechniek en hoe je een professionele boomveller kiest.

Dit artikel handelt over het kappen of vellen van een boom in je tuin. Het kappen van een bos of ontbossen wordt niet besproken.

Waarom vellen?
Een boom is een levend organisme en na verschillende jaren van groei, kunnen er verschillende interne en externe problemen optreden die je noodzaken om een boom te (laten) vellen:

 • ziekte van een boom
 • windval of zware beschadiging na storm
 • de boom neemt te veel licht af door hooggroei
 • herschikking van je tuin of verkaveling
 • de wortels beschadigen de verharding rondom de boom


Wetgeving in BelgiŽ
In BelgiŽ geldt de stamdikte van een boom als norm om al dan niet over een vergunning te moeten beschikken voor het vellen van een boom. Is de stamdikte op 1 meter boven het maaiveld meer dan 1 meter, dan spreekt men over een hoogstam. Bij een alleenstaande hoogstam moet je steeds een kapvergunning (stedenbouwkundige vergoeding) aanvragen. Enkele uitzonderingen:

 • Bomen in een woon- of industriegebied.
 • Bomen in een straal van 15 meter van je huis.
 • Bomen op de huiskavel van een vergunde woning.
 • Niet met openbaar domein grensende bomen.

De kans bestaat dat je een compensatie dient te betalen. Deze compensatie is afhankelijk van het aantal bomen en het feit of er al dan niet nieuwe bomen in de plaats komen. De vergoeding kan oplopen tot meer dan 1.000 euro.

Het kan best zijn dat er strengere regels gelden binnen je gemeente en dat je dan ook deze regelgeving dient op te volgen. Vraag dus steeds op voorhand naar inlichtingen bij je gemeente alvorens je aan het kappen gaat.

Wetgeving in Nederland
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) biedt in Nederland een leidraad voor het kappen van bomen. Je dient dus contact op te nemen met je gemeente. Sinds 2002 is in Nederland de Fauna & Flora wet van kracht die je in het broedseizoen ( tussen 15 maart en 15 september ) verbiedt om bomen te kappen.

Vragenlijst bij aanvraag kapvergunning ( BelgiŽ en Nederland )
Maak het je gemeente iets eenvoudiger om zicht krijgen op je situatie en bekijk op voorhand onderstaande punten:

 • Wat is de diameter of stamomtrek op 1,3 meter hoogte?
 • Welke boomsoort wil je vellen?
 • Wanneer wil je bomen kappen?
 • Waar staat de boom ( hoe ver van je huis, in je tuin, hoe ver van publiek terrein ) ?
 • Waarom ga je de boom kappen?
 • Zal je een andere boom planten op de zelfde plaats?


Boomvellers kiezen en prijsindicatie
In vele gevallen zal je opteren om de boom te laten kappen door een boomverzorgingsbedrijf. Deze bedrijven zullen al snel een halve of volledige dag zoet zijn per boom. Elke situatie is echter verschillend en een vaste prijs is dus moeilijk te bepalen. De prijs per uur ligt tussen 50 en 75 euro. Reken dus zeker op een 500 tal euro voor het laten kappen van een boom. De prijs wordt beÔnvloed door:

 • de ligging van de boom ( kan men vlot werken met zwaar materiaal )
 • de mate waarin de boom nog geschikt is om in te klimmen ( is de boom nog gezond genoeg? )
 • de mate waarin men de boom kan laten vallen in een groot geheel ( of de ontmanteling van de boom )
 • het al dan niet rekening moeten houden met bijvoorbeeld omliggende woningen

Let op: je dient zelf steeds in te staan voor de aanvraag en correctheid van de kapvergunning. Het boomverzorgingsbedrijf is niet verplicht te vragen of de vergunning in orde is.


© InfoTalia.com | Privacy Policy | Cookie Policy

HOME

tuinieren

plantengids

gazon

kind & tuin