InfoTalia Psyche
InfoTalia > Psyche > Liefde en Relatie > Trouwen > Speciale taken en benodigdheden > Artikeldetail
  Lastminutes
VACATURES
Bouwgids
Bestemmingen
bouwen & verbouwen
Bouwgids
Recepten
Recept
plantengids
Energie
 
Ik logo Mijn budget logo Liefde & Relatie logo Familie
We zoeken nieuwe helden! Enkel vacatures volgens je eigen voorkeur >
Naar de notaris om een huwelijkscontract te sluiten?

TROUWEN - NOTARIS - WETTELIJK STELSEL - HUWELIJKSCONTRACT - TIPS
Trouwen is vooral de liefde vieren. Jullie huwelijksdag staat dan ook volop in het teken van de vreugde en het geluk. Toch betekent ‘ja’ zeggen in het stadhuis, meer dan ‘ja’ zeggen tegen de liefde. Het jawoord heeft immers gevolgen voor wat er met jullie eigendom gebeurt bij faillissement, scheiding of sterfgeval. En dat zijn dingen waar jullie als verliefd koppel misschien liever niet bij stilstaan. Toch is een bezoekje aan de notaris zeker aan te raden. Wat jullie vandaag goed regelen, kan jullie later een hoop kopzorgen besparen.
 

Wie het jawoord geeft in een stadhuis, krijg automatisch een huwelijksstelsel toegewezen. Dat stelsel kan je als koppel meteen goed vinden, maar misschien is het nodig om deze wettelijke gevolgen wat aan te passen met een huwelijkscontract. InfoTalia overloopt even kort hoe het er in België en Nederland aan toe gaat.

De situatie in België

Als je hier in België in het stadhuis ‘ja’ zegt, trouwen jullie onder het wettelijk stelsel of het huwelijksstelsel met gemeenschap van aanwinsten. Dat wil zeggen dat al jullie bezittingen of schulden voortaan tot één van deze drie vermogens behoren:
1. het persoonlijk vermogen van de man
2. het persoonlijk vermogen van de vrouw
3. het gemeenschappelijk vermogen.

In het persoonlijke vermogen zitten alle dingen die men al had van voor men trouwde. Een eigen auto, een som geld, enzovoort. Ook de dingen die men erft, komen in het persoonlijk vermogen terecht. Het is ook zo dat dingen die met persoonlijk geld gekocht worden, ook in dat vermogen terechtkomen, al moet men de notaris daar wel van op de hoogte brengen.
In het gemeenschappelijk vermogen zitten de inkomsten die man en vrouw door arbeid verkrijgen. Het maakt dus niet uit wie wat verdient, al het geld komt in één pot terecht. Man en vrouw zijn dan ook beide evenveel gerechtigd om met dat vermogen te doen wat hij of zij wil. Men heeft zelfs de toestemming van de ander niet nodig om iets aan te kopen of iets te verkopen. Het is slechts voor bepaalde zaken zoals de aankoop of verkoop van een onroerend goed, dat de instemming van beide is vereist.

Bij een sterfgeval, krijgt de langstlevende recht op de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Op de andere dingen krijgt hij het vruchtgebruik. De naakte eigendom gaat echter naar de erfgenamen (kinderen, ouders, broers of zussen). Bij een scheiding wordt alles vermoed gemeenschappelijk te zijn en wordt het dus eerlijk verdeeld, tenzij men kan aantonen dat iets in het persoonlijk vermogen hoort. Bij een faillissement kan een deurwaarder het gemeenschappelijk vermogen opvorderen, aan het persoonlijk vermogen van de partner van de schuldenaar kan niet geroerd worden.

Vele Belgische koppels zijn het met deze verdeling eens en trouwen dan ook zonder wijziging van het contract. Dat betekent dat ze niet naar de notaris moeten om een speciaal huwelijkscontract vast te leggen. Toch kan je maar beter eens langsgaan bij de notaris, een advies vragen is immers gratis en wie weet, misschien beslissen jullie toch nog om iets speciaals aan jullie huwelijksstelsel toe te voegen.

Het aangaan van een huwelijkscontract kan je doen om verschillende redenen:

1. je wilt onder een ander stelsel trouwen.
a. Algehele gemeenschap van goederen: bij dat stelsel belanden al jullie bezittingen en inkomsten in één pot.
b. Volledige scheiding van goederen: bij dat stelsel bestaat er geen gemeenschappelijke pot. Alle beroepsinkomsten komen of op de rekening van de man, of op de rekening van de vrouw terecht. Het stelsel wordt vaak gekozen als men al eens getrouwd is of al kinderen heeft. Als de man of de vrouw een risicovolle zaak heeft, wordt ook voor dat stelsel gekozen. Zo blijven de inkomsten van de partner beschermd tegen deurwaarders bij faillissement.

2. Jullie of één van jullie beiden bezitten al onroerend goed voor jullie trouwen.
Stel: jullie kochten voor jullie huwelijk al een huis. Als jullie geen contract aangaan, krijgt elk de helft van het onroerende goed in zijn persoonlijk vermogen. Dat is geen voordelige situatie. Indien één van jullie sterft, moet de ander immers successierechten betalen op de andere helft van het huis. Als het huis met een contract in jullie gemeenschappelijk vermogen zit, krijgt de ander het huis zonder ervoor te moeten betalen.
Het kan ook zijn dat jij of je partner al een stuk bouwgrond in bezit heeft, vooraleer jullie trouwen. Als jullie na het huwelijk beslissen om er een woning op te bouwen en jullie hebben geen huwelijkscontract gesloten, dan zal de woning ook automatisch eigendom worden van jou of je partner, ook al hebben jullie samen voor de woning betaald. Het is goed dat jullie daarom de bouwgrond als gemeenschappelijk eigendom laten opnemen. Eventueel kunnen jullie zelfs een clausule laten opnemen dat, bij verkoop van het huis, de waarde van de bouwgrond volledig toekomt aan de oorspronkelijke eigenaar.

3. Je wilt een aantal extra principes toevoegen aan het wettelijk stelsel.
Dit zijn de drie voornaamste:
• Recht van voorafname: wanneer een partner sterft, heeft de langstlevende vóór de verdeling van het nalatenschap met de erfgenamen, het recht om bepaalde dingen uit het gemeenschappelijk vermogen tot zich te nemen. Dat kunnen dingen zijn met een emotionele of economische waarde. De rest wordt verdeeld onder de erfgenamen, waar de langstlevende wel nog recht op heeft.
• Beding van ongelijke verdeling en verblijving: in het huwelijkscontract wordt besloten dat de langstlevende bij de verdeling in plaats van de helft, een ander deel van de huwelijksgemeenschap krijgt. Vaak wordt bij deze geopteerd dat de langstlevende over alles in het gemeenschappelijk vermogen de volle eigendom krijgt. Dat principe wordt in de volksmond het ‘langst-leeft-al’-principe genoemd. Met het principe beschermen de echtgenoten elkaar af van de erfgenamen.
• Keuzebeding: Dat beding kan je toevoegen aan het ‘langst-leeft-al’-principe. Daardoor gaat al het gemeenschappelijk vermogen automatisch naar de langstlevende. Deze kan echter wel kiezen of hij alles uit dat vermogen wil erven. Zo kan de langstlevende beslissen om al een deel van het gemeenschappelijk vermogen door de kinderen te laten erven. Dat principe is vooral interessant als jullie beide heel oud worden, het is immers niet zo interessant dat je als tachtigjarige alles nog erft.

De situatie in Nederland

De mogelijkheden wat huwelijkscontracten betreft, is in Nederland quasi helemaal hetzelfde als in België. Er is echter één groot verschil. Als men in Nederland trouwt, zonder huwelijkscontract, dan valt men ook automatisch onder het wettelijk stelsel, maar het betekent iets anders. Het gaat namelijk over het huwelijksstelsel van algehele gemeenschap. Dat wil zeggen dat alle bezittingen en schulden, hetzij van de man of van de vrouw, in één pot worden gebracht. Er is geen onderscheid meer tussen inkomsten van voor of na het huwelijk. Ook erfenissen komen automatisch in de gemeenschappelijke pot terecht. Als je partner sterft, krijg u de helft van alle bezittingen en schulden, de rest gaat naar de erfgenamen. Je hebt wel nog het vruchtgebruik op de dingen.

Terwijl in België bijna 95 procent trouwt onder het stelsel dat automatisch wordt toegepast of met een kleine aanpassing eraan, is het stelstel dat in Nederland automatisch wordt toegepast veel minder populair. Er zijn, met andere woorden, nog weinig koppels die er baat in zien dat alles zomaar gemeenschappelijk is. Daarom zorgen veel Nederlanders ervoor dat een huwelijkscontract wordt gesloten waarbij de schulden van de ene echtgenoot niet kunnen verhaald worden op het eigen vermogen van de andere echtgenoot. De opties lijken erg goed op die in België. Ze heten zelfs bijna allemaal hetzelfde. Het is dus zeker niet slecht om bovenstaande tekst over de Belgische regeling door te nemen en naar de notaris te stappen.

In beide landen…

… is het huwelijkscontract na het huwelijk aanpasbaar. Dat is echter duurder dan dat je voor het huwelijk al een contract laat opmaken. Ga dus langs bij een notaris. De eerste consultatie is gratis.

Meer:

Speciaal vervoer voor jullie huwelijk

Ben jij een goede weddingplanner? Doe de test!

Kostenchecklist

Vorig artikel
Het staat erop! Over fotografen en cameramannen
Volgend artikel
Het huwelijksdrukwerk

 


Lees ook onderstaande artikels:
Bedankjes en bruidssuiker
Bruidsboeket en corsages
Bruidskindjes
Decoratie op de feestlocaties
Een ceremonie organiseren
Een ceremoniemeester of huwelijkscoördinator inschakelen
Het staat erop! Over fotografen en cameramannen
Naar de notaris om een huwelijkscontract te sluiten?
Het huwelijksdrukwerk
Houd je huwelijksbudget in de gaten
Een huwelijkslijst opstellen
Speciaal vervoer voor jullie huwelijk
Trouwringen, hét symbool van jullie liefde


Forum
Klik hier om naar ons forum te gaan.
Vacatures dicht bij huis
longarts
conventioneel frezer
operator chemie
forwarder automotive
zorgkundige
Vacatures dicht bij huis >
logo

Bezoek ook

» Testjes
» Liefde
» Dromen
» Op de werkvloer
» Solliciteren
logo Hosting by COMBELL | InfoTalia | Privacy Policy | Disclaimer | Français
InfoTalia | In balans | Culinair | Psyche | Reizen | Wonen | Tuin | Mama | Dossiers
InfoTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!