InfoTalia Wonen
  Recepten
Vakantieplanner
Lastminutes
Lastminutes
Bouwgids
Bestemmingen
Klusjesgids
Bouwgids
Recepten
Recept
Energie
Energie
Dating België
Dating
 
Immo logo Verhuizen logo Bouwgids logo Huishouden logo Interieur logo Vlekkengids logo Energie
  Bouwgids > Bouwpartners > Architect  
logo logo logo
logo logo logo

Het takenpakket van de architect

Iedereen weet dat een architect instaat voor de plannen van een woning, maar dat is niet zijn enige taak. Meer nog, er is een wet die stipuleert welke taken een architect moet uitvoeren. Dit noemt men de wettelijke opdracht van de architect. Daarnaast mag een architect nog andere opdrachten op zich nemen. Wij bezorgen je een overzicht van het hele takenpakket.
 

Wettelijk verplichte taken van de architect
Bij de bouw of grondige renovatie van een woning moet je een architect onder de arm nemen. Sterker nog, het precieze takenpakket van de architect wordt door de wet omschreven. Wij hebben het dan over de zogenaamde wettelijke opdracht van de architect. Deze houdt in dat de architect verantwoordelijk is voor het ontwerp van de woning, het controleren van de uitvoering en het verlenen van bijstand bij de oplevering.

Andere plichten van de architect
Daarnaast zijn er nog enkele andere plichten voor de architect, die weliswaar niet wettelijk vastgelegd zijn. Het betreft in de 1ste plaats het technisch advies van de architect ten aanzien van de bouwheer vanwege zijn informatieplicht.

Daarnaast geldt ook een algemene bijstandsplicht aangezien de architect beschouwd wordt als een expert in de bouw, ook aangaande juridische of financiële kwesties zoals de registratie van de aannemers.

Niet wettelijk verplichte taken
Je kan de architect ook andere en niet wettelijk verplichte taken laten uitvoeren. Als je voor al deze taken een beroep doet op de architect dan spreekt men over de volledige opdracht van de architect.

De volledige opdracht van de architect omvat de volgende deelaspecten:

Voorbereiding van de werken
De architect verzamelt alle gegevens die hij nodig heeft voor het ontwerp. Vaak noemt men dit het programma van de architect.

In 1ste instantie verzamelt hij de verlangens van de bouwheer ten aanzien van het gebouw: hoeveel ruimtes moet het gebouw tellen? Welk bouwtype geniet de voorkeur? Welke materialen wil de bouwheer? Hoe zit het met de uitrusting van het gebouw?...

Vervolgens  verzamelt de architect alle nodige gegevens van de bouwgrond of pand: welke zijn de stedenbouwkundige voorschriften? Gelden er erfdienstbaarheden? Hoe zit het met de bodemgesteldheid? In welke staat bevinden de omliggende gebouwen zich?...

Ten slotte schetst de architect het financiële plaatje: welk budget stelt de bouwheer beschikbaar? Zijn er premies of subsidies waarvoor de woning of het gebouw in aanmerking komt? Wanneer wil de bouwheer starten met de werken en wat is de verwachte voltooiingsdatum van de bouw of renovatie?

Opmaken van de plannen
Wat de plannen betreft, kan je de architect vragen om een voorontwerp te maken. Hierbij aansluitend volgt er meestal een raming van de kosten. De architect maakt uiteindelijk een uitvoeringsontwerp al dan niet in combinatie met detail- en/of werktekeningen.

Opmaken van de bestekken
Je kan een beroep doen op een architect voor het opmaken van alle mogelijke bestekken:

 

Bijstand bij de bouwaanvraag en -vergunning
De architect kan het dossier van de bouwaanvraag voor de bouwheer samenstellen, alsook bijstand verlenen met het oog op het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning. De architect houdt daarbij rekening met de uiteenlopende reglementeringen en normen die gelden. Aspecten die hieronder vallen zijn de stedenbouwkundige bepalingen, de isolatie- en ventilatienormen, de brandveiligheid...

Bijstand bij de niet-administratieve bouwrechten
Er zijn ook tal van niet-administratieve bouwrechten waarvoor je een beroep kan doen op de architect. Het betreft bijstand met betrekking tot het overnemen van een gemene muur, erfdienstbaarheid...

Bijstand bij de aanbesteding
Je kan de architect vragen om de dossiers voor prijsaanvragen op te maken en informatie te verstrekken aan mogelijk aannemers.

Vervolgens zal de architect de verschillende offertes onderzoeken en vergelijken. Vooral de betrouwbaarheid van de aannemers in kwestie is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Ten slotte kan de architect je helpen met het opmaken van de contracten of bestelbrieven. Wil je dit zelf regelen, dan kan je bij de architect terecht voor het nodige advies.

Leiding over en controle op de bouwwerken
De architect verleent de nodige bijstand aan de bouwheer aangaande alle aspecten die bij de uitvoering van de werken komen kijken. Hij bezorgt de richtlijnen aan de uitvoerders en verduidelijkt deze waar nodig. Ook de controle van de uitvoering van de werk behoort tot de taken van de architect. Als er meerdere aannemers zijn, dan staat de architect doorgaans in voor de coördinatie van de bouwwerken. 

Ten slotte kan de architect aangeduid worden als verantwoordelijke voor de administratie, zowel voor het bekomen voor de nodige administratieve documenten als voor het bewaren ervan.

Bijstand bij de oplevering
De architect verleent bijstand bij de oplevering van de werkzaamheden Niet alleen bij de voorlopige oplevering, maar ook bij de eindoplevering.

Controle van de rekeningen
Zowel de eindafrekening als de tussentijdse rekeningen kan je laten controleren door de architect. Na goedkeuring van de architect kan je de rekeningen betalen.

Aanstellen van een veiligheidscoördinator
Betreft het een particuliere bouwheer, dan is de architect verantwoordelijk voor het aanstellen van een veiligheidscoördinator bij het ontwerp en bij de uitvoering van de werken.

Het takenpakket van de architect
Iedereen weet dat een architect instaat voor de plannen van een woning, maar dat is niet zijn enige taak. Meer nog, er is een wet die stipuleert welke taken een architect moet uitvoeren. Dit noemt men de wettelijke opdracht van de architect. Daarnaast mag een architect nog andere opdrachten op zich nemen. Wij bezorgen je een overzicht van het hele takenpakket.
logo Hosting by COMBELL | InfoTalia | Privacy Policy | Disclaimer | Français
InfoTalia | In balans | Culinair | Psyche | Reizen | Wonen | Tuin | Mama | Dossiers
InfoTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!