InfoTalia Wonen
  Lastminutes
VACATURES
Bouwgids
Bestemmingen
Klusjesgids
Bouwgids
Recepten
Recept
Energie
Energie
 
Immo logo Verhuizen logo Bouwgids logo Huishouden logo Interieur logo Vlekkengids logo Energie
  Bouwgids > Rioleringen > Rioleringssystemen & Stelsels  
logo logo logo
logo logo logo
We zoeken nieuwe helden! Enkel vacatures volgens je eigen voorkeur >

Samenstelling van het openbaar rioleringsnet

Het openbaar rioleringsnet bevat 2 aparte rioolleidingen: een rioolleiding voor het regenwater enerzijds en een rioolleiding voor het industrieel en huishoudelijk afvalwater anderzijds. De eerste noemt men regenwaterriolen, de tweede duidt men aan met afvalwaterriolen.
 

Onderscheid binnen het openbaar rioleringsnet:

Via diverse riolen (verzamelriolen, moerriolen, rioolgemalen en persleidingen) leidt men het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het regenwater en soms ook niet-vervuild industrieel koelwater leidt men via redelijk korte stormwaterriolen direct richting natuurlijke waterlopen.

Om overstromingen te voorkomen kiest men er soms voor om beken, rivieren, sloten... te kalibreren; piekdebieten worden dan afgevoerd. Aangezien dit wijzigingen aanbrengt in de morfologie van de rivier, sloot e.d. opteert men meestal voor een rioleringsstelsel in of buiten de waterloop. Bij erg vlakke terreinen of een erg lichte bebouwing beschouwt men het afvalwaterriool als druk- of vacuümriolering.

Samenstelling van het openbaar rioleringsnet
Het openbaar rioleringsnet bevat 2 aparte rioolleidingen: een rioolleiding voor het regenwater enerzijds en een rioolleiding voor het industrieel en huishoudelijk afvalwater anderzijds. De eerste noemt men regenwaterriolen, de tweede duidt men aan met afvalwaterriolen.
Het gemengd rioleringsstelsel
Als er sprake is van een gemengd stelsel, wordt zowel het afvalwater als het regenwater via hetzelfde systeem afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Het duurzaam gescheiden rioleringsstelsel
Er bestaan verschillende soorten rioleringsstelsels: open, gemengde en gescheiden rioleringen. In dit artikel belichten we de algemene kenmerken van het duurzaam gescheiden stelsel.
Het verbeterd gescheiden rioleringsstelsel
Bij het verbeterd gescheiden systeem liggen ook twee verschillende rioolbuizen onder de weg. Het afvalwater gaat door een vuil waterriool en schoon regenwater gaat via een proper waterriool. In tegenstelling tot het gescheiden stelsel is hier een koppeling aangebracht tussen beide riolen. Door deze manier van werken kunnen veel nadelen van andere rioolstelsels opgelost worden.
Het gescheiden rioleringsstelsel
Een gescheiden systeem voert het afvalwater en het regenwater af door twee aparte stelsels. Het afvalwater van de wc, douche, wasbakken, … wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het regenwater van de daken en straat gaat via het schoon waterriool.
logo Hosting by COMBELL | InfoTalia | Privacy Policy | Disclaimer | Français
InfoTalia | In balans | Culinair | Psyche | Reizen | Wonen | Tuin | Mama | Dossiers
InfoTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!