InfoTalia Wonen
  Recepten
Vakantieplanner
Lastminutes
Lastminutes
Bouwgids
Bestemmingen
Klusjesgids
Bouwgids
Recepten
Recept
Energie
Energie
Dating België
Dating
 
Immo logo Verhuizen logo Bouwgids logo Huishouden logo Interieur logo Vlekkengids logo Energie
  Bouwgids > Rioleringen > Rioleringssystemen & Stelsels  
logo logo logo
logo logo logo

Het verbeterd gescheiden rioleringsstelsel

Bij het verbeterd gescheiden systeem liggen ook twee verschillende rioolbuizen onder de weg. Het afvalwater gaat door een vuil waterriool en schoon regenwater gaat via een proper waterriool. In tegenstelling tot het gescheiden stelsel is hier een koppeling aangebracht tussen beide riolen. Door deze manier van werken kunnen veel nadelen van andere rioolstelsels opgelost worden.
 

Verbeterd gescheiden rioleringsstelsel
Het gescheiden rioleringsstelsel bleek niet ideaal te zijn. De volledige scheiding tussen afval- en regenwater was immers noch eenvoudig te realiseren noch uitvoerbaar in alle omstandigheden. Bovendien raakt het regenwater in tijdspannes waarin er weinig neerslag valt, eveneens verontreinigd als het van verharde oppervlaktes afvloeit. Stof en vuil wordt dan immers meegesleurd, naast het toch al vuilere regenwater dat het gevolg is van periodes van droogte. Ook dit vervuilde regenwater zou naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie geleid moeten worden...

De oplossing was een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel. Als men nieuwe rioleringsstelsels aanlegt of bestaande rioleringsstelsels uitbreidt, kiest men tegenwoordig voor het verbeterd gescheiden rioleringsstelsel. Dit bevat een regenwaterriool en een afvalwaterriool. Deze laatste vangt ook het regenwater op in periodes van weinig neerslag. Valt er veel neerslag, dan voert men dat naar een regenwaterriool die het water rechtstreeks aan de oppervlakte loost. Op die manier kan je ervoor zorgen dat het met straatvuil vervuilde regenwater toch grotendeels opgevangen wordt door de afvalwaterriool.

Algemeen:

Samenstelling van het openbaar rioleringsnet
Het openbaar rioleringsnet bevat 2 aparte rioolleidingen: een rioolleiding voor het regenwater enerzijds en een rioolleiding voor het industrieel en huishoudelijk afvalwater anderzijds. De eerste noemt men regenwaterriolen, de tweede duidt men aan met afvalwaterriolen.
Het gemengd rioleringsstelsel
Als er sprake is van een gemengd stelsel, wordt zowel het afvalwater als het regenwater via hetzelfde systeem afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Het duurzaam gescheiden rioleringsstelsel
Er bestaan verschillende soorten rioleringsstelsels: open, gemengde en gescheiden rioleringen. In dit artikel belichten we de algemene kenmerken van het duurzaam gescheiden stelsel.
Het verbeterd gescheiden rioleringsstelsel
Bij het verbeterd gescheiden systeem liggen ook twee verschillende rioolbuizen onder de weg. Het afvalwater gaat door een vuil waterriool en schoon regenwater gaat via een proper waterriool. In tegenstelling tot het gescheiden stelsel is hier een koppeling aangebracht tussen beide riolen. Door deze manier van werken kunnen veel nadelen van andere rioolstelsels opgelost worden.
Het gescheiden rioleringsstelsel
Een gescheiden systeem voert het afvalwater en het regenwater af door twee aparte stelsels. Het afvalwater van de wc, douche, wasbakken, … wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het regenwater van de daken en straat gaat via het schoon waterriool.
logo Hosting by COMBELL | InfoTalia | Privacy Policy | Disclaimer | Français
InfoTalia | In balans | Culinair | Psyche | Reizen | Wonen | Tuin | Mama | Dossiers
InfoTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!