InfoTalia Wonen
  Recepten
Vakantieplanner
Lastminutes
Lastminutes
Bouwgids
Bestemmingen
Klusjesgids
Bouwgids
Recepten
Recept
Energie
Energie
Dating België
Dating
 
Immo logo Verhuizen logo Bouwgids logo Huishouden logo Interieur logo Vlekkengids logo Energie
  Bouwgids > Electriciteit > Elektriciteit - Het elektriciteitsplan & Inrichting  
logo logo logo
logo logo logo

De keuring en het dossier van de elektrische installatie

Wie een elektrische installatie laat plaatsten, moet die laten keuren ongeacht of de plaatser een vakman of een amateur is. Wij leggen je uit wat het gelijkvormigheidsonderzoek en het controleonderzoek inhouden bij de installatiekeuring, alsook wat het dossier elektrische installatie moet bevatten.
 

Gelijkvormigheidsonderzoek bij de installatiekeuring
Voor de eerste ingebruikname van de elektrische installatie moet er een gelijkvormigheidsonderzoek uitgevoerd worden. Het is de eigenaar, de huurder of de beheerder van de elektrische installatie die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. Een erkend keuringsorganisme moet het gelijkvormigheidsonderzoek uitvoeren.

Ook bij beduidende wijzigingen of uitbreidingen van de elektrische installatie is zo’n onderzoek vereist, al blijft het onderzoek dan beperkt tot het nieuwe deel van de installatie. Een belangrijke uitbreiding of wijziging zijn werken die een invloed hebben op de omvang van de elektrische installatie. Denk daarbij aan het bijtrekken van een stroombaan vanaf het verdeelbord bijvoorbeeld. Onbelangrijke uitbreidingen en wijzigingen hebben geen invloed op de grootte van de installatie: je vervangt bijvoorbeeld een leidingskabel door een dikkere.

Met het gelijkvormigheidsonderzoek wil men nagaan of de elektrische installatie geheel volgens de reglementaire voorschriften geplaatst werd. Als er een overtreding of fout vastgesteld wordt, dan wordt de elektrische installatie niet geactiveerd.

Controleonderzoek bij de installatiekeuring
Elke 25 jaar vindt een controleonderzoek plaats voor elke laagspanningsinstallatie voor huishoudelijk gebruikt. Ook dit onderzoek wordt uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme.

Het controleonderzoek dient om na te gaan of de bescherming tegen al dan niet directe aanrakingen nog doeltreffend is. Ook het isolatieniveau en de bescherming tegen overstromen worden dan gecontroleerd.

Komen er uit het controleonderzoek werkpunten voort? Dan moet je de aanpassingswerken meteen laten uitvoeren met het oog op de veiligheid. Er wordt immers een proces-verbaal opgesteld. Zijn de werkpunten verholpen? Dan moet de eigenaar of beheerder van de elektrische installatie dit voorleggen aan de toezicht houdende ambtenaar.

Dossier elektrische installatie
Van elke elektrische installatie voor huishoudelijk gebruik dient men een dossier samen te stellen en dat in tweevoud. Enerzijds is er een exemplaar dat de eigenaar of beheerder moet bijhouden, anderzijds is er het exemplaar voor de eventuele huurder.

Wat bevat het dossier?

Eendraadschema van het dossier elektrische installatie
Een eendraadschema is een schematische voorstelling van de vaste stroominstallatie. Deze houdt geen rekening met de plaats van het elektrisch materiaal. Wel vermeldt het de spanning en aard van de elektriciteit.

Elke elementaire stroombaan en verbinding wordt weergegeven in het eendraadschama: leidingen, doorsneden, aantal geleiders, wijze van plaatsing, schakelaars, contact-, verbindings- en aftakdozen, lichtpunten.... Hierbij moeten de lichtpunten en dozen genummerd worden: je start te tellen vanaf de bescherminrichting tegen overstroom van de elementaire stroombaan. Iedere elementaire stroombaan moet eveneens aangeduid worden, met name met een hoofdletter.

Daarnaast vermeldt het eendraadschema de naam, hoedanigheid en het btw-nummer van de uitvoerders van de installatie. Ook het adres van de elektrische installatie en dat van een erkend controleorganisme worden erin opgenomen.

Ga je voor een nieuwe elektrische installatie of breng je belangrijke wijzigingen of uitbreidingen aan? Dan moeten de uitvoerders een nieuw eendraadschema opstellen.

Situatieschema van het dossier elektrische installatie
Een situatieschema bestaat uit een grondplan waarop de plaatsen van alle borden, verbindings-, aftak- en contactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen aangeduid worden. Zoals de naam al aangeeft, moet het situatieschema de huidige toestand van de elektrische installatie uitbeelden.

Lichtpunten en contactdozen moeten een letter krijgen op basis van de elementaire stroombaan van het onderdeel. Hierop volgt het nummer van het eendraadschema. Schakelaars moeten aangeduid worden met de letter van zijn stroombaan gevolgd door het nummer van het lichtpunt of toestel dat ermee bediend wordt.

De keuring en het dossier van de elektrische installatie
Wie een elektrische installatie laat plaatsten, moet die laten keuren ongeacht of de plaatser een vakman of een amateur is. Wij leggen je uit wat het gelijkvormigheidsonderzoek en het controleonderzoek inhouden bij de installatiekeuring, alsook wat het dossier elektrische installatie moet bevatten.
logo Hosting by COMBELL | InfoTalia | Privacy Policy | Disclaimer | Français
InfoTalia | In balans | Culinair | Psyche | Reizen | Wonen | Tuin | Mama | Dossiers
InfoTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!