InfoTalia Wonen
  Recepten
Vakantieplanner
Lastminutes
Lastminutes
Bouwgids
Bestemmingen
Klusjesgids
Bouwgids
Recepten
Recept
Energie
Energie
Dating België
Dating
 
Immo logo Verhuizen logo Bouwgids logo Huishouden logo Interieur logo Vlekkengids logo Energie
  Bouwgids > Rioleringen > De aansluiting en reglementering  
logo logo logo
logo logo logo

Huisaansluitingen en kolklozingen

Wat gebeurt er met het regenwater en afvalwater bij je thuis, hetzij van je woning, hetzij van de aanhorigheden? Wij wijzen je op het gebruik van regenpijpen, dakaflopen, regenwaterafvoerputten en koolwaterstofafscheiders.
 

Goten, regenpijpen en dakaflopen bij gebouwen
Regenwater dat afkomstig is van daken van gebouwen vloeit via de dakgoot en de regenpijpen hetzij naar de straatriool als er sprake is van een gemengd rioleringsstelsel, hetzij naar de regenwaterriool in geval van een gescheiden stelsel.

De goten en de regenpijpen worden verbonden met dakkolken of dakaflopen. Deze bestaan uit een kiezelvanger die men tussen de roofing plaats. Onder de kiezelvanger volgt een dampscherm. Zo voorkomt men dat er vuiligheid (bladeren bijvoorbeeld) in de standpijp belandt.

Regenwaterafvoerput met bezinkingsput en/of reukafsluiter bij gebouwen
Onderaan de regenwaterpijp vangt een regenwaterafvoerput – ook wel kolk of regenwaterafloop genaamd – het regenwater op. Deze laatste bevat een lichaam van gietijzer of beton en al dan niet een reukafsluiter, alsook een bezinkingsemmer of korf en een rooster of deksel dat leidt naar de korf. 

Die korf dient om het vuil op te vangen: bladeren, takken... Anders zou het huis- of openbare riool verstoppen aangezien deze quasi horizontaal ligt.

Een reukafsluiter komt van pas als er sprake is van een gemengde riolering. Stroomt het regenwater in een regenwaterriool, dan heb je geen reukafsluiter nodig. 

Regenwaterafvoerput met bezinkingsput en/of reukafsluiter bij aanhorigheden
Ook voor opritten, terrassen, pleinen, parken, lanen, parkings... – buiten gebouwen met andere woorden – voorziet men regenwateraflopen of regenwaterafvoerputten van geëmailleerd of gebitumeerd gietijzer of beton.

De korf of emmer zorgt hier eveneens voor het opvangen van afval zoals bladeren, papiertjes of slib. Bij een gemengd riool heb je weer een reukafsluiter nodig. Hierbij maakt men een onderscheid tussen regenwateraflopen met een zogenaamde sterfput (nl. een lipvormige reukafsluiter) en regenwateraflopen met een klok. Op grondniveau worden de opvangtoestellen afgedekt met open roosters.

Voorzie zeker 1 regenwaterafloop per 100 m2 oppervlakte. Zo verzeker je je van een relatief snelle ontwatering.  De afstand tussen 2 regenwateraflopen langs straten en wandelpaden mag hoogstens 15 meter bedragen.

Koolwaterstofafscheider voor olie- of benzineresten
Als het regenwater dat afgevoerd moet worden resten benzine of olie kan bevatten (bij parkings bijvoorbeeld), dan moet je een koolwaterstofafscheider plaatsen. Hiervoor moet een slibopvangput gezet worden. Daarnaast voorziet men een speciale afloop voor koolwaterstofafscheiders.

Eisen bij rioolaansluitingen
Wat rioolaansluitingen betreft, gelden er bepaalde regels en beperkingen:

Samenvattend
Aangezien deze materie niet zo eenvoudig is, ronden we dit artikel af met een beknopte samenvatting:

Huisaansluitingen en kolklozingen
Wat gebeurt er met het regenwater en afvalwater bij je thuis, hetzij van je woning, hetzij van de aanhorigheden? Wij wijzen je op het gebruik van regenpijpen, dakaflopen, regenwaterafvoerputten en koolwaterstofafscheiders.
logo Hosting by COMBELL | InfoTalia | Privacy Policy | Disclaimer | Français
InfoTalia | In balans | Culinair | Psyche | Reizen | Wonen | Tuin | Mama | Dossiers
InfoTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!