InfoTalia Wonen
  Recepten
Vakantieplanner
Lastminutes
Lastminutes
Bouwgids
Bestemmingen
Klusjesgids
Bouwgids
Recepten
Recept
Energie
Energie
Dating België
Dating
 
Immo logo Verhuizen logo Bouwgids logo Huishouden logo Interieur logo Vlekkengids logo Energie
  Bouwgids > Rioleringen > Rioleringssystemen & Stelsels  
logo logo logo
logo logo logo

Het gescheiden rioleringsstelsel

Een gescheiden systeem voert het afvalwater en het regenwater af door twee aparte stelsels. Het afvalwater van de wc, douche, wasbakken, … wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het regenwater van de daken en straat gaat via het schoon waterriool.
 

Als men afvalwater wil zuiveren, is het vermengen van afvalwater met zuiver regenwater een omslachtige werkwijze. Men moet de verontreinigende stoffen immers uit de mix van afval- en regenwater halen in de waterzuiveringsinstallatie. Bovendien moet men een aanzienlijk deel van de verontreiniging rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen via overstorten.

Nut van een gescheiden rioleringsstelsel
Het is logischer is om voor een gescheiden rioleringsstelsel te opteren. Daarbij wordt enkel het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie geleid. Het schone regenwater loost men dan direct in het oppervlaktewater.

Voordelen:
o Geen extreme pieken en dalen in de afvoer;
o Overstorten is hier niet nodig.

Nadelen:
o Duurder, want er moeten meer buizen in de grond;
o Dit systeem kan het milieu vervuilen omdat regenwater niet altijd schoon is;
o Foutieve aansluitingen kunnen de aanleiding zijn dat vies water uit de wasmachine rechtstreeks in een vijver of sloot komt.

Samenstelling van het openbaar rioleringsnet
Het openbaar rioleringsnet bevat 2 aparte rioolleidingen: een rioolleiding voor het regenwater enerzijds en een rioolleiding voor het industrieel en huishoudelijk afvalwater anderzijds. De eerste noemt men regenwaterriolen, de tweede duidt men aan met afvalwaterriolen.
Het gemengd rioleringsstelsel
Als er sprake is van een gemengd stelsel, wordt zowel het afvalwater als het regenwater via hetzelfde systeem afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Het duurzaam gescheiden rioleringsstelsel
Er bestaan verschillende soorten rioleringsstelsels: open, gemengde en gescheiden rioleringen. In dit artikel belichten we de algemene kenmerken van het duurzaam gescheiden stelsel.
Het verbeterd gescheiden rioleringsstelsel
Bij het verbeterd gescheiden systeem liggen ook twee verschillende rioolbuizen onder de weg. Het afvalwater gaat door een vuil waterriool en schoon regenwater gaat via een proper waterriool. In tegenstelling tot het gescheiden stelsel is hier een koppeling aangebracht tussen beide riolen. Door deze manier van werken kunnen veel nadelen van andere rioolstelsels opgelost worden.
Het gescheiden rioleringsstelsel
Een gescheiden systeem voert het afvalwater en het regenwater af door twee aparte stelsels. Het afvalwater van de wc, douche, wasbakken, … wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het regenwater van de daken en straat gaat via het schoon waterriool.
logo Hosting by COMBELL | InfoTalia | Privacy Policy | Disclaimer | Français
InfoTalia | In balans | Culinair | Psyche | Reizen | Wonen | Tuin | Mama | Dossiers
InfoTalia gebruikt cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te geven. Meer informatie > Ik snap het!